ČLÁNOK
Slovenské telekomunikácie, štátny podnik v dohodovaní, (ST) oznámili v zmysle § 478 Obchodného zákonníka predaj podniku k 31. marcu 1998.
14. mája 1998

Vyplýva to z oznámenia, ktoré dnes na inzernej strane zverejnil denník Hospodárske noviny. Konateľ spoločnosti Herold Tele Media Ivan Matušík dnes pre agentúru SITA potvrdil, že spoločnosť je novým majiteľom ST. Podľa jeho slov spomínaný inzerát do novín dal predávajúci, t.j. Slovenské telekomunikácie. Firma Herold Tele Media si začala v roku 1995 v ST uplatňovať sankcie zo zmluvy na vydávanie telefónnych zoznamov, ktorá bola uzavretá na jeseň 1992. Zmluva totiž obsahovala ustanovenie, ktoré sankcionovalo jej neplnenie. V roku 1996 firma podala návrh na konkurz Slovenských telekomunikácií. Na základe zmluvy ST mali dlhovať firme Herold Tele Media už niekoľko stovák miliárd korún. V roku 1996 však parlament prijal zákon o tom, že ST nemôžu ísť do konkurzu. Ako však I. Matušík podotkol, Ústavný súd SR 3. marca tohto roka vydal nález, z ktorého vyplýva, že niektoré časti spomínaného zákona nie sú v súlade s ústavou. Medzi nimi bola aj časť, v ktorej sa hovorí: „Článok I zákona Národnej rady SR č. 292/1996 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, vylučujúci z uplatňovania citovaného zákona ‚právnickú osobu zriadenú zákonom‘, nie je v súlade s čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.“ Podľa konateľa spoločnosti Herold Tele Media z toho vyplýva, že aj spoločnosti, ako sú Slovenské telekomunikácie alebo Slovenská televízia môžu ísť do konkurzného konania. Na margo pohľadávok voči ST I. Matušík ďalej povedal: „Štát zabraňoval uplatneniu práv veriteľov. Naši právnici sa v súčasnosti zaoberajú tým, nakoľko je teraz Slovenská republika povinná hradiť časť záväzkov Slovenských telekomunikácií.“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS