ČLÁNOK
Slovenské telekomunikácie, š.p. (ST), dosiahli v roku 1996 čistý zisk 2555 mil. Sk, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom rast o 715 mil. Sk.
12. augusta 1997

Dominantným zdrojom príjmov podniku je telefónna služba, ktorá predstavuje 80% jeho tržieb. V uplynulom roku dosiahol počet zákazníkov telefónnej služby 1.246.471, z toho 26% tvorili podnikatelia, 74% bytoví zákazníci. Hustota telefonizácie prekročila úroveň 23 hlavných telefónnych staníc na 100 obyvateľov. V roku 1996 začali ST realizovať Telekomunikačný projekt II, ktorého cieľom je dosiahnuť úroveň telekomunikačných služieb krajín Európskej únie. Zároveň pokračovali vo výstavbe digitálnej prenosovej siete na báze optických káblov a prenosovej technológie SDH. Okrem požiadaviek na prenosové kapacity pre základnú telefónnu službu umožňuje táto sieť budovať aj vysokokapacitné, pružné informačné siete schopné poskytovať celú škálu multiservisných služieb, ako sú prenosy dát, zvuku a obrazu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS