ČLÁNOK
Slovenské telekomunikácie, š.p. (ST) by mali byť v priebehu pol roka transformované na akciovú spoločnosť s následným kapitálovým vstupom zahraničného telekomunikačného operátora.
13. novembra 1998

Chceme aby telekomunikácie na Slovensku boli konkurencieschopné – aby držali krok so súkromnými operátormi u nás ale aj s operátormi v okolitých štátoch.“ Ako sa G. Palacka ďalej povedal, „vieme, že nás zaväzuje naša snaha pripojiť sa k Európskej únii. Tá nás zaväzuje liberalizovať trh telekomunikácií a preto je nevyhnutné transformovať tento podnik na konkurencieschopnú spoločnosť a bude zrejme nevyhnutné pristúpiť k vstupu kapitálu, know-how a technológií skúseného telekomunikačného operátora, ktorý dokáže ST priviesť na vyššiu technologickú úroveň. Nie je možné udržať rozvoj telekomunikácií bez toho, že by tam vstúpil súkromný investor dostatočne silný a skúsený, ktorý dokáže práve telekomunikácie dostať na takú úroveň, aby držali krok s rozvojom tohto veľmi dynamického odvetvia.“ Podľa slov ministra v roku 1995 bol vládou schválený materiál Telekomunikačná politika, ktorý obsahoval mnohé veľmi racionálne prvky, medzi ktorými figurovala aj transformáciu telekomunikácií. Chybou bolo, že tento plán nebol realizovaný. Následný krok po transformácii ST bude podľa slov G. Palacku hľadanie súkromného investora. Toto bude predmetom istého vyjednávania o tom, aký bude podiel tohto investora a aké budú finančné podmienky. „Určite budeme trvať na tom, aby štát, keďže predáva istú časť svojho bohatstva, mal z toho prospech a to znamená, aby aj štátny rozpočet resp. štátne aktíva boli v tomto smere posilnené,“ povedal minister dopravy, pôšt a telekomunikácií. Jedným z prvých krokov G. Palacku v sektore telekomunikácií po nástupe do funkcie bolo odvolanie generálneho riaditeľa ST Petra Valenta. Jeho funkciu dočasne vykonáva štatutárny zástupca František Dudík, ktorého by mal neskôr nahradiť nový riaditeľ. Toho určia vo výberovom konaní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS