ČLÁNOK
Slovenské telekomunikácie s hrubým ziskom 2,5 mld. Sk
22. februára 1999

Spoločnosť, ako aj celý telekomunikačný trh na Slovensku, si od tohto kroku sľubujú predovšetkým transformáciu ST na efektívneho telekomunikačného operátora za pomoci zahraničného know-how, ako aj potrebnú kapitálovú injekciu na dobudovanie telekomunikačnej infraštruktúry v SR. Na medzinárodnej konferencii venovanej zahraničným investíciám to dnes v Bratislave potvrdil riaditeľ sekcie Stratégie a technického rozvoja ST Miroslav Krahulec.

M. Krahulec zdôraznil, že slovenský telekomunikačný trh je okrem základnej pevnej hlasovej služby plne liberalizovaný vo všetkých telekomunikačných službách. Táto skutočnosť poskytuje zahraničným investorom podľa neho značné príležitosti. Čo sa týka zrušenia monopolu v prevádzke základnej pevnej hlasovej služby, má sa tak udiať najneskôr do konca roka 2002.

Riaditeľ sekcie stratégie informoval účastníkov konferencie aj o vývoji kľúčových ukazovateľov

činnosti ST. Ako uviedol, zisk pred zdanením dosiahol za minulý rok 2,5 mld. Sk, pričom vlastné imanie ST predstavuje 23,4 mld. Sk. Spoločnosť zamestnáva 14 500 zamestnancov a prevádzkuje 1,55 mil. hlavných telefónnych staníc. ST evidujú pritom aj okolo 130 000 nevybavených žiadostí o zapojenie telefónnej stanice. Spoločnosť prevádzkuje na Slovensku 13 000 verejných telefónnych automatov, z čoho 8 000 je kartových. V uplynulom období sa ST podarilo digitalizovať všetky tranzitné a medzinárodné telefónne ústredne a tiež 63 % miestnych telefónnych ústrední.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS