ČLÁNOK
Slovenské telekomunikácie pokračujú v zoštíhľovaní
26. júla 2001

Riaditeľ Slovenských telekomunikácií Ladislav Mikuš tvrdí, že podnik plánuje orientovať svoje podnikanie na „core business“. Znamená to, že sa zbavia činností, ktoré nesúvisia s hlavným predmetom podnikania, teda poskytovaním telekomunikačných služieb. Znamená to, že sa zbavia odštepného závodu, ktorý pre podnik zabezpečuje stavebné práce. To či si podnik ponechá v svojej štruktúre aj odštepný závod Rádiokomunikácie sa ešte nevie. V Českej republike došlo k oddeleniu týchto činností už pred privatizáciou telekomunikačného operátora.

Slovenské telekomunikácie môžu motivovať k tomuto kroku aj iné okolnosti. Sú to doterajšie straty a nie jasnú koncepciu financovania verejnoprávnych médií. Ich doterajšie fungovanie vygenerovalo straty, ktoré za Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu uhradil Fond národného majetku SR, teda štát. Keď sa hovorí, že výnosy minulých rokov nie sú zárukou výnosov budúcich období, to isté sa dá snáď povedať aj o verejnoprávnych médiách. Tu však môže platiť iná úmera. Tá sa dá vyjadriť inými slovami. Skôr pre ne bude platiť, že nezmenený spôsob riadenia, ktorý vyprodukoval v minulosti straty je zárukou strát v budúcich obdobiach. Obsluha verejnoprávnych inštitúcií môže a nemusí byť pre Slovenské telekomunikácie rizikom. Akým je sa ukáže až vtedy keď bude známe, či odštepný závod Rádiokomunikácie zostane v štruktúre Slovenských telekomunikácií.

Kroky Slovenských telekomunikácií majú svoju logiku. Každý súkromný vlastník pozerá na to, ktoré časti podniku fungujú efektívne a ktoré nie. Už v minulom roku keď do Slovenských telekomunikácií vstúpil Deutsche Telekom bolo zoštíhlenie manažmentu. Výkonný manažment z pôvodného počtu 9 členov zúžil v auguste minulého roku na 6 riaditeľov. O mesiac neskôr nový manažment vyhlásil, že ST sa v prvom rade zbavia netelekomunikačných aktivít, ako sú rekreačné zariadenia či nehnuteľnosti, s čím súvisí aj redukcia naviazaných zamestnancov. Okrem toho sa začal v podniku meniť spôsob riadenia. ST prechádzajú od hlboko vertikálnej štruktúry organizácie k procesnému systému riadenia, ktoré bude zahrňovať premenu alebo zrušenie odštepných závodov a zlepšenie logistiky pri nákupe materiálov. Zmeny robí tento podnik aj preto, lebo strategický investor povedal, že chce byť efektívny a konkurencieschopný aj po demonopolzácii telekomuniakčného prostredia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS