ČLÁNOK
Slovenské telekomunikácie dostali licenciu
18. júla 2000

V sídle Telekomunikačného úradu (TÚ) SR v Bratislave jeho predstavitelia oficiálne odovzdali licenciu spoločnosti Slovenské telekomunikácie (ST), a.s., čím sa splnila jedna z odkladacích podmienok predaja ST. Za podmienok stanovených v zákone a v ostatných ustanoveniach licencie sa ST udeľuje na celom území SR do 1. januára 2003 výhradné právo na poskytovanie verejných telefónnych služieb prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete. Agentúru SITA o tom informoval Roman Vavro z tlačového odboru TÚ SR.

ST majú zabezpečiť v zmysle licencie úplnú digitalizáciu pevnej telefónnej siete v termíne do 31. decembra 2004. Ako základné parametre kvality služieb licencia uvádza čas na zriadenie telefónnej linky, čas opravy porúch, podiel neúspešných volaní, čas prihlásenia operátoriek služieb a prevádzkyschopnosť VTA. Ceny v oblasti telekomunikácií sú regulované TÚ SR. Úrad v najbližších dňoch rozhodne o regulácii cien pre obdobie od 1. januára 2001 do 31. decembra 2005.

Platnosť licencie, ktorú na základe žiadosti podanej Slovenskými telekomunikáciami vydal TÚ 19. júla, sa vzťahuje na 20 rokov odo dňa právoplatnosti. Počas jej platnosti sú ST oprávnené vykonávať na území SR istý okruh činností. Ide o zriaďovanie, prevádzkovanie a udržiavanie pevnej verejne telekomunikačnej siete, poskytovanie všetkých druhov telekomunikačných služieb prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete, a ďalej tiež poskytovanie telekomunikačných služieb prostredníctvom rádiových telekomunikačných zariadení (vrátane satelitných zariadení), ktoré oprávnene poskytoval pred dňom vydania tejto licencie.

Za TÚ SR sa odovzdania zúčastnili jeho riaditeľ Ľudovít Hogh, vykonávajúci funkciu predsedu a zástupca predsedu úradu Jozef Maslen. Za ST podpredseda predstavenstva Štefan Bugár a člen predstavenstva Miroslav Krahulec, za Deutsche Telekom Stefan A. Reeg, viceprezident úseku akvizícií spoločnosti. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) zastupovali štátny tajomník Dušan Faktor a generálny riaditeľ sekcie pôšt a telekomunikácií MDPT SR Milan Luknár.

Spoločnosť Deutsche Telekom, ktorá zvíťazila v medzinárodnej súťaži na privatizáciu ST, získa 13 274 025 kusov akcií po navýšení základného imania, čo zodpovedá 51-percentnému podielu v spoločnosti. Úhrnná cena akcií predstavuje 1 mld. EUR, z toho za 600 mil. EUR získa nemecký investor priamo akcie ST a zvyšných 400 mil. EUR použije na zvýšenie základného imania, čo znamená, že nemecký telekom upíše 5 309 580 nových akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS