ČLÁNOK
Slovenské telekomunikácie, a. s. predstavili projekt eSlovakia
9. mája 2002

Predstavenstvo Slovenských telekomunikácií, a. s. na svojom zasadnutí dna 31. januára tohto roku schválilo koncepciu a základný obsah iniciatívy projektu eSlovakia ako jednej z najvýznamnejších korporačných aktivít ST, na dlhodobú a strategickú podporu rozvoja informačnej spoločnosti na Slovensku.

Prezident Slovenských telekomunikácií, a. s. Ing. Ladislav Mikuš, na stretnutí s predsedom vlády Slovenskej republiky, Mikulášom Dzurindom, predstavil tri základné piliere projektu eSlovakia:
· iAccess (pripojenie), ktorý prinesie odpoveď na otázku: „Ako získať prístup do internetu?“
· iEducation (vzdelávanie) odpovie na otázku: „Ako získať zručnosti pre lepšie využitie internetu?“
· iContent (obsah), ktorý odpovie na otázku: „Prečo má zmysel používať internet a čo na internete nájdeme?“

iAcces

V rámci pilieru iAccess spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a. s. zabezpečí do roku 2004 pripojenie 2 800 škôl do internetu. Spomínaný počet škôl bude pripojený nad rámec 540 škôl, ktorých pripojenie je už dohodnuté v rámci projektu INFOVEK a pripojenie ktorých sa v súčasnosti realizuje.

Význam iAccess spočíva v tom, že Slovenské telekomunikácie, a. s. do konca roka 2004 pripoja všetky základné a stredné školy na internet. Náklady tejto aktivity predstavujú cca. sumu takmer 2 miliardy slovenských korún a hradia ich Slovenské telekomunikácie, a. s. Projekt pripojenia 2 800 škôl v takejto navrhovanej podobe umožní projektu INFOVEK ušetriť prostriedky a použiť ich na nákup hardvéru a predovšetkým na vzdelávacie aktivity, ako napr. podpora projektu „Digitálni Štúrovci“. Spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a. s. vybuduje postupne v slovenských mestách sieť tzv. verejných internetových centier – kioskov, prostredníctvom ktorých sa poskytne prístup na internet. Spomínané kiosky umožnia, aby občania získali potrebné informácie o aktuálnom dianí vo svojom meste.

V júni tohto roku Slovenské telekomunikácie, a. s. uvedú pilotný projekt technológie ADSL, ktorá okrem iného umožňuje vysokú prenosovú rýchlosť a kvalitu prenosu dát. Technológia ADSL je určená pre firemných zákazníkov, ako aj domácnosti, miestnu samosprávu, verejné a sociálne inštitúcie. Prístup na internet prostredníctvom ADSL bude predstavovať optimálny a hlavne prijateľný pomer prenosovej rýchlosti a ceny za pripojenie. Základné výhody ADSL pripojenia sú: prenos dát je minimálne 14-krát rýchlejší ako pripojením analógového modemu 28 kbit/s a 3-krát rýchlejší ako cez ISDN 128 kbit/s, nepretržité pripojenie do internetu bez potreby volania čísla internetového prevádzkovateľa a finančná efektivita pri dátových prenosoch, bez ďalších telefónnych poplatkov za uskutočnené volania do siete internet.

iEducation

Spoločnosť v spolupráci s Baťa Junior Achievment podporí súťaž vysokoškolských študentov v oblasti marketingu a manažmentu. Spoločnosť v spolupráci s vysokými školami pripraví komplexný program vzdelávania dospelých pre každodenné využívanie internetu. Slovenské telekomunikácie, a. s. v spolupráci so školami a univerzitami podporia vznik tzv. internetových vzdelávacích centier pre dospelých.

Spoločnosť tiež prispeje finančnými prostriedkami na výskumno-vzdelávacie aktivity projektu INFOVEK. Finančne podporí predovšetkým zorganizovanie dvoch letných škôl INFOVEK-u a konferenciu INFOVEK-u 2002. Firma finančne podporí školenie odborných garantov a pomôže pri kreovaní výskumno-edukačných centier IKT v Košiciach a v Bratislave.

iContent

Slovenské telekomunikácie, a. s. pomôžu vláde Slovenskej republiky pri zavedení projektu eGovernment na Slovensku. Budú podporovať vývoj internetových stránok a portálov, ktoré umožnia občanom získavať informácie potrebné pre ich každodenný život, resp. na podporu lokálnych podnikateľských aktivít.

V spolupráci so ZMOSom budú Slovenské telekomunikácie, a. s. podporovať tvorbu a využívanie informačných zdrojov v rámci projektu „www.mesto.sk.“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS