ČLÁNOK
Slovenské predsedníctvo v EÚ presadilo rušenie geoblokácie
29. novembra 2016

Slovenskému predsedníctvu v Rade Európskej únie (EÚ) sa podarilo zabezpečiť všeobecnú dohodu členských štátov únie pre odbúranie obchodných bariér v internetovom obchode. „Chceme búrať digitálne ploty a chrániť spotrebiteľov. Neodôvodnená geoblokácia cez internet by sa mala skončiť,“ povedal v pondelok večer v Bruseli minister hospodárstva SR Peter Žiga na Rade EÚ pre konkurencieschopnosť, ktorej predsedal. Hlavnou témou rokovaní Rady bol práve problém geoblokácie. Rada EÚ len za päť mesiacov dokázala prijať návrh Európskej komisie. „Ide o úspech slovenského predsedníctva, pretože podpora jednotného trhu patrí k jeho prioritám,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva.

Exekutíva EÚ koncom mája predložila balík opatrení, ktoré majú okrem iného umožniť európskym spotrebiteľom a spoločnostiam kupovať a predávať výrobky a služby cez internet bez geografického blokovania, teda takzvanej geoblokácie. Návrh v Rade ministrov prešiel kvalifikovanou väčšinou.

Až 56 percent Európanov skúša nakupovať tovary cez internet (e-shop), ale až tretina nákupcov naráža na neochotu predajcov cezhraničný online obchod, pretože neumožňuje nákup z iného štátu. Spotrebitelia čelia rôznym problémom, presmerovaniu na inú stránku, ponuka má inú cenu alebo obchody odmietnu ich platobné prostriedky. „Neplatili jasné pravidlá a prevádzkovatelia internetových stránok mohli odmietnuť zákazníka napríklad zo Slovenska, ak chcel nakúpiť v Rakúsku,“ vysvetlil minister Žiga.

Dohoda európskych ministrov odbúrala ďalšie bariéry v obchode a prináša niekoľko praktických vecí. Obchodníci využívajúci e-shop nebudú môcť odmietnuť zákazníka na základe občianstva inej členskej krajiny EÚ a budú musieť akceptovať jeho národnú platobnú kartu. Predávajúci cez online obchod musí predať tovar klientovi z EÚ za rovnakých podmienok ako v jeho krajine a spotrebiteľa nebude možné presmerovať na inú webovú stránku. S návrhom sa však nespája žiadna cenová regulácia predaja a netýka sa napríklad nákupu audiovizuálnych obsahov, ktoré podliehajú ochrane autorských práv alebo územnej licencie. O prijatom návrhu bude rokovať už maltské predsedníctvo a v prípade dohody by mal návrh začať platiť od roku 2019.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS