ČLÁNOK


,

Slovenské podniky neveria v zlepšenie ekonomiky
28. mája 2013

Viac ako dve tretiny slovenských finančných manažérov očakávajú, že slovenská ekonomika bude v roku 2013 stagnovať. Ich pesimistická nálada sa tak od minulého roka ešte viac prehĺbila. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila poradenská spoločnosť Deloitte. „V minulosti zlepšeniu verilo viac finančných riaditeľov,“ skonštatovala vedúca partnerka na oddelení auditu Zuzana Letková.

  Pre negatívne očakávania predpokladajú finanční manažéri aj ďalší nárast nezamestnanosti. Až 84 % z nich očakáva, že v tomto roku bude klesať počet pracovných miest na Slovensku. Približne štyria z desiatich finančných manažérov tvrdia, že na pokles počtu pracovných miest majú priamy vplyv aj posledné zmeny v Zákonníku práce a v daňovo-odvodovom systéme.

Dobrým signálom je však fakt, že znižovanie nákladov už nepredstavuje pre firmy tak dôležitú úlohu, ako tomu bolo začiatkom minulého roka. „Podniky sa zameriavajú skôr na zvyšovanie výnosov a hlbšie preniknutie na trhy, na ktorých už pôsobia,“ skonštatovala Letková. Pesimistické očakávania však ovplyvnili aj pohľad finančných riaditeľov na investície. „Finanční riaditelia dávajú v súčasnosti väčším investíciám len malú prioritu. Snažia sa skôr eliminovať riziko a zastabilizovať podnik,“ uzavrel senior manažér na oddelení auditu spoločnosti Deloitte Jozef Hýbl.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS