ČLÁNOK
Slovenské lodenice plánujú v tomto roku preinvestovať 121 mil. Sk
21. apríla 1998

Slovenské lodenice plánujú v tomto roku preinvestovať 121 mil. Sk. Z celkového objemu investícií bude do technológií smerovať vyše 90 mil. Sk, čo predstavuje takmer tri štvrtiny celkového objemu investovaného kapitálu. Čiastku 27 mil. Sk si vyžiada dokončenie rekonštrukcie 3. administratívnej budovy a hotela Čajka. Oproti predchádzajúcemu obdobiu budú vo väčšej miere prepojené investičné finančné prostriedky so zdrojmi určenými na údržbu a opravy. Pre podnikové noviny Lodiar to povedal technický riaditeľ spoločnosti Jozef Kondrčík. Prevažná časť aktivít a investícií sleduje v tomto roku vytvorenie podmienok pre stavbu prototypu a tri už kontrahované plavidlá typu Baltik. Prototyp plavidla, ktorého modelové skúšky boli ukončené vo februári, má byť odovzdaný v marci roku 1999. Z tohto dôvodu je potrebné zvýšiť existujúce kapacity v tzv. úzkych miestach. Prioritou sú žeriavy, tryskacie a striekacie zariadenia. Investície realizujú SLK z odpisov, prídelu zo zisku z predchádzajúcich rokov a z bankových úverov. V tomto roku vyrobia SLK rovnaký počet nákladných plavidiel ako v predchádzajúcom roku, teda 15. Pôjde o päť lodí typu NL Rýn, šesť lodí NL Schelde, tri kusy NL Leda a jednu loď NL Rostock. Takáto produkcia má pre podnik priniesť výnosy vo výške 3,948 mld. Sk. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje zvýšenie o 700 mil. Sk. Náklady by mali v tomto roku predstavovať 3,907 mld. Sk, čo by malo zabezpečiť hospodársky výsledok SLK na úrovni 41 mil. Sk. SLK dosiahli za rok 1997 zisk 38,1 mil. Sk. Výsledky firmy v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami svedčia o určitej stabilizácii. V roku 1995 dosiahla firma zisk 71,2 mil. Sk, avšak v roku 1996 len 11,2 mil. Sk. Počet zamestnancov poklesol z 2 767 v roku 1996 na 2 593. Firma má na európskom trhu s nákladnými loďami tonáže 2 tis. až 4,5 tis. ton 10-percentný podiel. Rozhodujúca časť produkcie smeruje na export do dvoch hlavných odberateľských krajín – Nemecka a Ruska. Vlani pribudol aj jeden nový zákazník – Severné riečne parachodstvo z Archangeľska.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS