ČLÁNOK
Slovenské lodenice plánujú v tomto roku dosiahnuť zisk 41 mil. Sk
24. januára 1998

Slovenské lodenice plánujú v tomto roku dosiahnuť zisk 41 mil. Sk. Spoločnosť plánuje výstavbu 15 plavidiel pri celkovom obrate 3,948 mld. Sk a kurze nemeckej marky 19,50 Sk/1 DM. Spoločnosť predpokladá náklady vo výške 3,907 mld. Sk. Pre podnikové noviny Lodiar to povedal ekonomický riaditeľ SLK Peter Hrin. V projekte pre rok 1998 zvýšili SLK výnosy takmer o 700 mil. Sk. V hodnote 200 mil. Sk chce podnik „dobehnúť“ zameškanú rozpracovanosť z roku 1997, ktorá vznikla z dôvodov nižších finančných zdrojov. Podľa P. Hrina je plán na rok 1998 postavený reálne a preto spoločnosť s mimoriadnymi rizikami nepočíta. Hospodársky výsledok by malo kladne ovplyvniť zníženie finančných nákladov v dôsledku transformácie úverov podniku z korunovej do devízovej oblasti. Ako P. Hrin uviedol, v súčasnosti majú SLK už 70% svojich úverov v devízovej oblasti. SLK plánujú rozšíriť počet kmeňových zamestnancov vo výrobných profesiách o 150. Zisk spoločnosti pred zdanením predstavoval za prvých deväť mesiacov 1997 hodnotu 37,96 mil. Sk, pričom za rovnaké obdobie roka 1996 vykázal podnik stratu 24,89 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS