ČLÁNOK
Slovenské lodenice, a.s., Komárno (SLK) vykázali za prvý kvartál tohto roka kladný hospodársky výsledok vo výške 7,308 mil. Sk
18. mája 1998

Slovenské lodenice, a.s., Komárno (SLK) vykázali za prvý kvartál tohto roka kladný hospodársky výsledok vo výške 7,308 mil. Sk. Zisk dosiahla spoločnosť pri celkových výnosoch 759,722 mil. Sk a nákladoch 752,413 mil. Sk. Za uvedené obdobie odovzdala firma odberateľom tri plavidlá. Jedna nákladná loď bola určená pre ruského zákazníka a dve plavidlá pre zákazníka z Nemecka. V súčasnosti sa na Čiernom mori odovzdávajú ďalšie dve nákladné lode. Tlačovú agentúru SITA informoval vedúci odboru pre styk s verejnosťou Miroslav Bednár. Za prvé tri mesiace minulého roka predstavoval zisk spoločnosti 6,58 mil. Sk. „Mierne zlepšenie výsledkov hospodárenia podniku oproti roku 1997 vytvára predpoklady pre dosiahnutie plánovaného zisku vo výške 41 mil. Sk v tomto roku a pre kontinuálne zvyšovanie výnosov a zisku v súlade so stratégiou rozvoja podniku na obdobie nasledujúcich päť rokov,“ uviedol M. Bednár. V tomto roku vyrobia SLK, rovnako ako vlan, 15 nákladných plavidiel. Ide o päť lodí typu NL Rýn, šesť lodí NL Schelde, tri kusy NL Leda a jednu loď NL Rostock. Takáto produkcia má pre podnik priniesť výnosy vo výške 3,948 mld. Sk. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje zvýšenie o 700 mil. Sk. Náklady by mali v tomto roku predstavovať 3,907 mld. Sk, čo zabezpečí hospodársky výsledok SLK na úrovni 41 mil. Sk. SLK dosiahli v minulom účtovnom období zisk 38,138 mil. Sk, pričom výnosy spoločnosti predstavovali v roku 1997 sumu 3,293 mld. Sk a náklady 3,255 mld. Sk. Výsledky firmy v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami svedčia o určitej stabilizácii. V roku 1995 dosiahli SLK zisk 71,2 mil. Sk, avšak v roku 1996 len 11,2 mil. Sk. Počet zamestnancov poklesol z 2 767 v roku 1996 na 2 593. Firma má na európskom trhu s nákladnými loďami tonáže 2 tis. až 4,5 tis. ton približne 10-percentný podiel. Rozhodujúca časť produkcie bola vlani podobne ako aj v roku 1996 určená na export do dvoch hlavných odberateľských krajín – Nemecka a Ruska. Pribudol aj jeden nový zákazník – Severné riečne parachodstvo z Archangeľska.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 11. 2020

USD 1,198 0,006
CZK 26,192 0,021
GBP 0,898 0,004
HUF 359,590 2,730
CAD 1,552 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS