ČLÁNOK
Slovenské investície vyplatia svojim členom 9 mil. Sk
30. mája 2002

Podielové družstvo Slovenské investície (PDSI) a jeho dcérske spoločnosti vyplatia svojim členom podielové výnosy za minulý rok v objeme viac ako 9 mil. Sk. PDSI pritom vyplatí podielnikom výnos vo výške 15,22 % p.a. v slovenských korunách, jeho dcérska spoločnosť Euro družstvo Slovenské investície (EDSI) 7,57 % p.a. v eurách a Dolárové družstvo Slovenské investície (DDSI) výnos 10,11 % p.a. v amerických dolároch. Informoval o tom predseda predstavenstva družstiev Zdeněk Jurica.

Družstvá spolu s najmladšou dcérou Krupinské podielové družstvo Slovenské investície (KPDSI) vyzbierali od marca 2000 do mája 2001 približne od 1 400 klientov sumu 58 mil. Sk. „Tieto prostriedky investovali družstvá najmä do krátkodobých dlhových nástrojov, ako sú zmenky a dlhopisy so štvrťročným vyplácaním výnosov,“ uviedol Jurica. Zhruba 30 % prostriedkov pritom smeruje do strojárskeho závodu Way Industry, a.s., Krupina, ktorý má 30-percentnú majetkovú účasť v KPDSI. Podľa Juricu 20 % prostriedkov držia družstvá vo forme najlikvidnejších aktív a zvyšok investovali do dlhopisov spoločnosti Capital Invest, ktorá je spolu s Matičným fondom majoritným podielnikom PDSI. „Investície do majetkových cenných papierov sú príliš rizikové,“ dodal.

Úrad pre finančný trh v marci schválil podielovým družstvám ako prvým nelicencovaným nebankovým subjektom prospekt investície. Úrad bude kontrolovať najmä zverejňovanie správ o hospodárení a zmien, ktoré vplývajú na schopnosť družstiev plniť si svoje záväzky. Schválenie prospektu dozorným orgánom však klientom nezaručí vyplácanie výnosov z vložených podielov. V tomto roku plánujú PDSI a KPDSI zhodnotiť majetok na úrovni 14 % p.a. a aktíva EDSI a DDSI by sa mali zvýšiť o 7,5 % p.a. Začiatkom roku sa všetky štyri podielové družstvá začlenili do finančnej skupiny CI Holding.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS