ČLÁNOK
Slovenské generiká sú podľa domácich výrobcov výhodnejšie
12. februára 2002

Slovenský farmaceutický priemysel ponúka vo svojich produktoch ekonomicky, medicínsky a sociálne výhodnú alternatívu nielen voči originálnym výrobkom, ale aj oproti dovážaným generikám. Na pondelkovej tlačovej besede to vyhlásil vedúci oddelenia marketingu a.s. Slovakofarma Hlohovec Jozef Hlavenka.

„Prínosom domáceho producenta pre ekonomiku a samotnú liekovú politiku SR je priaznivý pomer ceny a kvality produktu,“ zdôvodnil. Ako ďalej uviedol, kým priemerná cena jedného balenia dovážaných liekov presahuje 175 Sk, cena balenia liekov slovenských výrobcov je nižšia ako 45 Sk. „Za každých 100 Sk zaplatených za liek zo zdravotného poistenia približne 31 Sk pripadá na obchodné marže, distribúciu a zisk verejných lekární, zvyšných 69 Sk zahraničný producent vyvezie. V prípade domáceho výrobcu sa však takmer 51 Sk vracia naspäť do národného hospodárstva,“ povedal J. Hlavenka. Zdôvodnil to tým, že 3,1 % z ceny lieku predstavuje daň z príjmu, 5,8 % mzdy zamestnancom, 2,9 % odvody do fondov a 9,6 % predstavujú náklady na domáce suroviny. „Služby a energie predstavujú 24,7 %, úroky 2,3 % a odpis 4 %,“ doplnil.

Racionálnou farmakoterapiou by sa podľa J. Hlavenku dali aj znížiť náklady na lieky. „Racionálna farmakoterapia znamená výber najvhodnejšieho lieku lekárom v rámci ekonomických možností spoločnosti,“ povedal J. Hlavenka. To by sa podľa neho dalo dosiahnuť čiastočným nahradením drahých originálnych liekov generickými prípravkami. „Liečba generikami je liečba liekmi s overenou účinnosťou a bezpečnosťou, účinná, bezpečná a ekonomicky a eticky vhodná,“ uzavrel J. Hlavenka.

Originálne lieky sú hromadne vyrábané lieky, ktoré sú patentovo chránené, pričom účinná látka lieku bola vyvinutá alebo získaná majiteľom patentu. Patentová ochrana účinnej látky trvá spravidla 20 rokov. Po ukončení tejto doby originálne liečivo prestane byť patentovo chránené a môže sa začať s výrobou generík.

Generické lieky sú lieky bez patentovej ochrany, ktoré by mali byť zameniteľné s originálom, pričom však nemusia byť vždy presnou kópiou. Najvýznamnejšími výrobcami a distribútormi generických liekov na Slovensku a v Českej republike sú Slovakofarma Hlohovec a a.s. Léčiva Praha.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS