ČLÁNOK
Slovenské energetické strojárne (SES), a. s., Tlmače stanovili dátum emisie svojich dlhopisov na 8. septembra 1998
17. augusta 1998

Slovenské energetické strojárne (SES), a. s., Tlmače stanovili dátum emisie svojich dlhopisov na 8. septembra 1998. Celková hodnota emisie bude 200 mil. Sk a jej sprostredkovanie pripravila Všeobecná úverová banka. Cieľom emisie je reštrukturalizácia úverového portfólia spoločnosti. Dlhopisy budú dvojročné a budú splatné 8. septembra v roku 2000. Pôjde o neverejný predaj cenných papierov, ktoré budú verejne obchodovateľné. Menovitá hodnota jedného dlhopisu bude 100 000 Sk, pričom úrokový výnos dlhopisu bude pevný vo výške 20,5 % p.a. Emisný kurz je 100 % z menovitej hodnoty. Výhľadový rámec emisie dlhopisov do objemu 500 mil. Sk schválilo valné zhromaždenie akcionárov 25. júna tohto roka. Zvyšných 300 mil. Sk emitujú v prípade priaznivých podmienok na kapitálovom trhu. Za prvých päť mesiacov tohto roka dosiahla skupina podnikov SES zisk vo výške 20 mil. Sk. Ako povedal P. Bobok, do konca roka by mali dosiahnuť zisk 100 mil. Sk, čím prekonajú pôvodné predpoklady. Spoločnosť má rozpracované dva významné zahraničné projekty, ktorými sú výroba kotlov pre Elektráreň Šentou v Číne s výkonom 2×500 MW a štyri bloky Elektrárne Afsin Elbistan v Turecku. Ich realizácia je však podmienená získaním poistenia exportných úverov slovenskou Eximbankou. V uplynulom roku dosiahla skupina spoločností SES konsolidovaný hospodársky výsledok vo výške 79,667 mil. Sk pri výnosoch 4,478 mld. Sk a nákladoch 4,398 mld. Sk. Zisk bol použitý na naplnenie rezervného fondu a úhradu strát z minulých rokov, ktoré spolu dosahujú takmer 1 mld. Sk. Najväčším akcionárom SES, a .s., je SES Trading, a. s., (29,88 % ZI), ING Barings Securities (Slovakia) o.c.p., a. s. (17,09 %) a Royal Trust Corporation of Canada (8,95 %). Spolu má spoločnosť 8 400 akcionárov, 20 % jej základného imania vlastnia fyzické osoby.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS