ČLÁNOK
Slovenské energetické strojárne (SES), a. s., Tlmače emitujú dlhopisy v objeme 200 mil. Sk
18. júla 1998

Slovenské energetické strojárne (SES), a. s., Tlmače emitujú dlhopisy v objeme 200 mil. Sk. Cieľom emisie je reštrukturalizácia úverového portfólia spoločnosti. Dlhopisy budú dvojročné pri predpokladanom dátume emisie na prelome augusta a septembra tohto roka a budú splatné v roku 2000. Pôjde o neverejný predaj cenných papierov, ktoré budú verejne obchodovateľné. Ako povedal finančný riaditeľ spoločnosti Pavol Bobok, emitent považuje za prijateľné ročné úročenie dlhopisov vo výške 17-18 % p. a., čo je na úrovni úročenia depozít na medzibankovom trhu. Dnešné valné zhromaždenie (VZ) akcionárov schválilo výhľadový rámec emisie dlhopisov do objemu 500 mil. Sk, pričom zvyšných 300 mil. Sk emitujú v prípade priaznivých podmienok na kapitálovom trhu. Na dnešnom VZ súhlasili akcionári s kapitalizáciou pohľadávky Konsolidačnej banky voči SES vo výške 340 mil. Sk. O túto sumu sa zvýši základné imanie (ZI) spoločnosti, ktoré tak vzrastie z 1,565 mld. Sk na 1,905 mld., Sk. Po navýšení ZI pripravuje spoločnosť kótovanie svojich akcií na primárnom trhu Burzy cenných papierov Bratislava, čím sa stane podľa generálneho riaditeľa Štefana Ižolda prvým slovenským strojárskym podnikom s kótovanými akciami. Za prvých päť mesiacov tohto roka dosiahla skupina podnikov SES zisk vo výške 20 mil. Sk. Ako povedal P. Bobok, do konca roka by mali dosiahnuť zisk 100 mil. Sk, čím prekonajú pôvodné predpoklady. Spoločnosť má rozpracované dva významné zahraničné projekty, ktorými sú výroba kotlov pre Elektráreň Šentou v Číne s výkonom 2×500 MW a štyri bloky Elektrárne Afsin Elbistan v Turecku. ich realizácia je však podmienená získaním poistenia exportných úverov slovenskou Eximbankou. Ako povedal obchodný riaditeľ spoločnosti Ján Kukučka rokovania sú na dobrej ceste. V uplynulom roku dosiahla skupina spoločností SES konsolidovaný hospodársky výsledok vo výške 79,667 mil. Sk pri výnosoch 4,478 mld. Sk a nákladoch 4,398 mld. Sk. Zisk bol použitý na naplnenie rezervného fondu a úhradu strát z minulých rokov, ktoré spolu dosahujú takmer 1 mld. Sk. Najväčším akcionárom SES, a .s., je SES Trading, a. s., (29,88 % ZI), ING Barings Securities (Slovakia) o.c.p., a. s. (17,09 %) a Royal Trust Corporation of Canada (8,95 %). Spolu má spoločnosť 8 400 akcionárov, 20 % jej základného imania vlastnia fyzické osoby.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 6. 2022

USD 1,052 0,003
CZK 24,731 0,019
GBP 0,858 0,000
HUF 401,340 1,740
CAD 1,366 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS