ČLÁNOK
Slovenské energetické strojárne, a.s., Tlmače dosiahli za prvých sedem mesiacov tohto roka zisk 76,064 mil. Sk
14. augusta 1998

Slovenské energetické strojárne, a.s., Tlmače dosiahli za prvých sedem mesiacov tohto roka zisk 76,064 mil. Sk pri výnosoch 3,816 mld. Sk. Dnes o tom informoval predseda predstavenstva a finančný riaditeľ spoločnosti Pavol Bobok. Uvedené výsledky dávajú podľa P. Boboka nádej, že hrubý konsolidovaný zisk skupiny SES v roku 1998 dosiahne 111 mil. Sk oproti plánovaným 97 mil. Sk. V uplynulom roku dosiahla skupina spoločností SES konsolidovaný hospodársky výsledok vo výške 79,667 mil. Sk pri výnosoch 4,478 mld. Sk a nákladoch 4,398 mld. Sk. Zisk bol použitý na naplnenie rezervného fondu a úhradu strát z minulých rokov, ktoré spolu dosahujú takmer 1 mld. Sk. Najvýznamnejšiu časť produkcie spoločnosti tvorí výroba kotlov ako napr. parných, teplovodných, fluidných, balených a kotlov na odpadné teplo. Spoločnosť sa tiež zaoberá výrobou zariadení pre kondenzáciu a regeneráciu vody, ohrievačov vody, tepelných výmenníkov, oceľových konštrukcií a zásobníkov. SES, a.s., Tlmače vznikli v roku 1992. Dovtedy boli súčasťou koncernu Škoda Plzeň. Najväčším akcionárom SES, a .s., je SES Trading, a. s., (29,88 % ZI), ING Barings Securities (Slovakia) o.c.p., a. s. (17,09 %) a Royal Trust Corporation of Canada (8,95 %). Spolu má spoločnosť 8 400 akcionárov, 20 % jej základného imania vlastnia fyzické osoby. Skupinu podnikov SES tvorí spolu 12 dcérskych spoločností, ktorých zakladateľom je SES, a.s. Ide o SES Kotly, a.s., SES TVP, s.r.o., Želiezovce, SES FKM, s.r.o., Tlmače, SES Mont, s.r.o., Tlmače, Lurgi – SES, s.r.o., Tlmače, SES Bohemia Engineering, a.s., Praha, Energoprojekty, a.s., Bratislava, SES Inspekt, s.r.o., Tlmače, SES Kredit, s.r.o., Tlmače, SES Servis, s.r.o., Tlmače, SES Real, s.r.o., Tlmače a SB Press, s.r.o., Tlmače.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS