ČLÁNOK
Slovenské elektrárne za rok 2000 so ziskom 47,2 mil. Sk
28. februára 2001

Slovenské elektrárne (SE), a.s. dosiahli podľa predbežných a neauditovaných výsledkov v minulom roku čistý zisk 47,2 mil. Sk pri celkových nákladoch 51,6 mld. Sk a výnosoch 51,65 mld. Sk. Na tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ elektrární Vincent Pilár. „Prevádzkový zisk bol v uplynulom roku najvyšší od vzniku akciovej spoločnosti SE, a to takmer 8,4 mld. Sk,“ povedal. Vypočítaná daň z príjmu predstavuje za minulý rok 693,9 mil. Sk.

SE vyrobili vlani 26,26 TWh elektrickej energie, čo je o 12 % viac než v predminulom roku. Najväčší podiel pripadá na jadrové elektrárne, ktoré vyprodukovali 63 %, vo vodných elektrárňach vyrobili SE 19 % energie a 18 % pripadá na tepelné elektrárne. Predaj elektrickej energie rozvodným podnikom zostal približne na úrovni roku 1999 vo výške 18,7 TWh. Veľkoodberatelia zvýšili odber o 5 % viac a kúpili celkovo 3,24 TWh elektriny. Celkový predaj elektrickej energie sa v minulom roku zvýšil o 0,1 % v porovnaní s rokom 1999.

Elektrárne sú podľa V. Pilára v súčasnosti značne podkapitalizované. Zatiaľ čo vlastné imanie spoločnosti predstavuje 54 mld. Sk, celková výška cudzích zdrojov dosahuje 96 mld. Sk a tvoria tak 63 % úhrnných pasív SE. Finančné hospodárenie poznamenala v roku 2000 tvorba rezerv na kurzové straty a úroky, ktoré dosiahli rovnakú výšku ako vytvorené zdroje v prevádzkovej oblasti. Hlavným dôvodom je podľa manažmentu SE podiel úverov čerpaných v amerických dolároch. Minuloročná strata z finančných operácií dosiahla až 8,3 mld. Sk.

SE očakávajú podľa generálneho riaditeľa v tomto roku stratu 2,2 mld. Sk. Zvýšené tržby z predaja totiž vykompenzujú odpisy spojené s druhým blokom Jadrovej elektrárne Mochovce, záväzky z Vodného diela Gabčíkovo, zvýšenie mzdových nákladov zakotvené v kolektívnej zmluve a nárast cien vstupov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS