ČLÁNOK
Slovenské elektrárne pripravujú vydanie dlhopisov zo štátnou zárukou
10. októbra 2001

Z majetku spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava v rámci reštrukturalizácie vzniknú ďalšie dve spoločnosti. Samotné Slovenské elektrárne budú mať oproti súčasným 55 mld. Sk základného imania po zmenách 50 mld. Sk. Majetok elektrární v hodnote 4 mld. Sk sa vloží do akciovej spoločnosti Slovenská energetická a prenosová sústava. Tepelná energetika Košice by mala mať majetok v hodnote 1 mld. Sk. Informoval o tom manažment spoločnosti.

Transformácia sa uskutoční na základe uznesenia vlády zo septembra 2000. Konkrétna realizácia projektu je podmienená súhlasom finančných inštitúcií, ktoré požičali firme Slovenské elektrárne.

Na projekte reštrukturalizácie robila pracovná skupina Slovenských elektrární a. s. Bratislava. Okrem nej sa ňou zaoberali zahraničné spoločnosti Bank of America, Squire, Sanders & Dempsey, Deloitte & Touche. Do privatizácie by sa malo dostať 49 % akcií spoločnosti Slovenské elektrárne, ktoré vzniknú po privatizácii. Spôsob predaje bude závisieť od odporúčania privatizačného poradcu.

Slovenské elektrárne pripravujú vydanie dlhopisov zo štátnou zárukou. O ich vydanie prejavilo záujem 14 investičných bánk. Vedenie podniku v súčasnosti posudzuje ich ponuky.

O tom aké budú parametre dlhopisov finančný manažér Slovenských elektrární Miloslav Ivan pre Finančné noviny povedal: „Dlhopisy nebudú vydané v cudzej mene, pretože dlhopisy so štátnou zárukou sa môžu vydávať len slovenských korunách. Príjmy Slovenských elektrární sú väčšinou v slovenských korunách a práve preto budú dlhopisy vydané v domácej mene.“ Podľa Ivana je momentálne predčasné hovoriť o cene týchto dlhopisov.

„Zatiaľ prebiehajú rokovania, ktoré sú dôverné a bolo by predčasné o hovoriť o cenových podmienkach,“ poznamenal Ivan.

Investičná a rozvojová banka má v svojom portfóliu úver 12 mld. Sk, ktorý poskytla Slovenským elektrárňam na výstavbu jadrovej elektrárne Mochovce. V súčasnosti sa roku je tom, že na tento úver by sa mali poskytnúť záruky, poznamenal Ivan.

„Ministerstvo financií SR sa musí rozhodnúť či poskytne na tieto úvery štátne záruky, alebo nie,“ poznamenal na záver Ivan.

Slovenské elektrárne vznikli 1. novembra 1994 transformáciou Slovenského energetického podniku, š. p. na akciovú spoločnosť Firma vlastní a prevádzkuje 85% inštalovanej kapacity elektrární v Slovenskej republike. Slovenské elektrárne vlastnia a prevádzkujú národnú prenosovú sieť a centrálny dispečing. Elektrárne majú deväť odštepných závodov.

Energetická sústava Slovenskej republiky pracuje spolu s ostatnými súastavami CENTEREL (elektrizačné sústavy Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarskej republiky a Slovenskej republiky) a je členom západoeurópskej sústavy UCTE.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS