ČLÁNOK
Slovenské elektrárne dosiahli v prvom polroku tržby 19,965 mld. Sk
3. septembra 2002

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. (SE), ktorá vznikla v januári tohto roku rozdelením bývalých Slovenských elektrární, vykázala za prvých šesť mesiacov stratu 793,4 mil. Sk. Celkové náklady elektrární predstavovali 27,524 mld. Sk a výnosy takmer 26,731 mld. Sk. Ako ďalej informovala agentúru SITA hovorkyňa SE Alena Melichárková, výsledky sú účtované podľa slovenských pravidiel. Nedajú sa pritom medziročne porovnať, keďže nové SE vznikli po reštrukturalizácii 21. januára a okrem oddelenia dvoch akciových spoločností skresľuje výsledok aj 21 januárových dní a mimoriadne daňové odvody.

Celkové tržby spoločnosti v prvom polroku dosiahli 19,965 mld. Sk, pričom tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb predstavovali takmer 19,952 mld. Sk. Polročná výroba bola na úrovni 20,084 mld. Sk. V sledovanom období SE dosiahli prevádzkový zisk vo výške 1,513 mld. Sk. Z finančných operácií zaznamenala stratu 2,155 mld. Sk. SE vytvorili rezervy a opravné položky na finančné náklady vo výške 3,751 mld. Sk.

Polročné výsledky spoločnosti ovplyvnila reštrukturalizácia SE, v dôsledku ktorej došlo v januári ku vzniku novej spoločnosti. Medzi ďalšie významné faktory podľa Melichárkovej patrí pokles priemernej predajnej ceny elektriny v dôsledku zmeny štruktúry jej nákupu a predaja, keď poklesol predaj na tuzemskom trhu a vzrástol vývoz a obchod so zahraničím. Na hospodárenie vplývala aj postupná zmena spôsobu úhrad za prenos elektriny a tiež rast prevádzkových nákladov súvisiacich s pripravovanou privatizáciou SE, ako sú náklady na audítorské služby, či daňové a právne poradenstvo.

SE očakávajú, že v tomto roku budú hospodáriť na hranici nulového zisku, ak sa zásadným spôsobom nezmenia predpoklady podnikateľského zámeru na rok 2002. Spoločnosť má potreby financovania zabezpečené rôznymi úverovými zdrojmi a na eliminovanie vplyvu neistého prostredia uplatnila požiadavku na poskytnutie štátnej garancie. Podľa dlhodobého marketingového plánu si chce spoločnosť udržať trhové postavenie v SR a zabezpečiť vývoz dočasne voľnej kapacity.

K zápisu čisto výrobných nových elektrární do obchodného registra došlo na Okresnom súde Bratislava I bezprostredne po zrušení pôvodnej a.s. Slovenské elektrárne jej rozdelením a výmazom z obchodného registra. Okrem SE zapísali do obchodného registra aj Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a.s., a v obchodnom registri Okresného súdu Košice I sa vykonal zápis Teplárne Košice, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS