ČLÁNOK
Slovenské elektrárne chcú postaviť na východe veľkú slnečnú elektráreň
21. marca 2022

Na východnom Slovensku vyrastie veľká slnečná elektráreň. Vedľa tepelnej elektrárne vo Vojanoch ju plánujú postaviť Slovenské elektrárne. Slovenský dominantný výrobca by mal do výstavby elektrárne investovať zhruba 11,5 milióna eur. Ako vyplýva z investičného zámeru, ktorý už predložil investor na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), výkon elektrárne je naplánovaný na 17 megawattov.

Plánovaná slnečná elektráreň by mohla ročne vyrobiť necelých 19-tisíc megawatthodín elektriny. Viac ako 31-tisíc fotovoltických panelov by sa malo rozprestierať na ploche 22 hektárov. Územie sa nachádza v západnej časti katastrálneho územia obce Čičarovce. V súčasnosti je plánovaná plocha nevyužívaná časť zložiska stabilizátu z prevádzky Elektrárne Vojany. S výstavbou chce investor začať v apríli budúceho roka, slnečnú elektráreň by mal postaviť o rok neskôr.

„Cieľom projektu fotovoltickej elektrárne je zabezpečiť zvýšenie podielu elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe SR v súlade s Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 a v súlade s Integrovaným národným klimatickým a energetickým plánom z roku 2019,“ uviedol najväčší slovenský výrobca elektriny. Realizácia fotovoltickej elektrárne podľa Slovenských elektrární prispeje k splneniu záväzkov Slovenska a EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ do roku 2050.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 8. 2022

USD 1,020 0,009
CZK 24,460 0,080
GBP 0,844 0,003
HUF 398,600 6,300
CAD 1,317 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS