ČLÁNOK
Slovenské banky očakávajú výrazný rozvoj e-bankovníctva
24. októbra 2000

Počet mobilných telefónov na Slovensku sa momentálne pohybuje okolo 900 tis. kusov, v budúcom roku by sa ich počet mal zvýšiť na 1 mil. a v roku 2002 sa očakáva ďalší zhruba 100-tisícový nárast. Tomuto rastúcemu trendu sa snažia prispôsobovať takmer všetky bankové domy pôsobiace na Slovensku, ktoré svojím klientom ponúkajú možnosť realizácie viacerých bankových operácií prostredníctvom mobilného telefónu.

Najväčší pokrok v tomto smere zatiaľ predstavuje technológia WAP (Wireless Application Protocol), ktorá bankovým klientom umožňuje okrem realizácie pasívnych bankových operácií aj aktívne a zabezpečuje tiež sprostredkovanie viacerých informácií o bankových produktoch, aktivitách banky, jej hospodárskych výsledkoch, aktuálnych kurzoch a pod. Túto službu ponúka svojim klientom už viacero slovenských bánk, v týchto dňoch sa k nim pripojila žilinská Prvá komunálna banka, a.s. (PKB).

Podmienkou pre využitie technológie WAP je aktivácia dátových prenosov u svojho mobilného operátora a mobilný telefón podporujúci WAP protokol. V súčasnosti tieto podmienky na slovenskom trhu spĺňa šesť typov mobilných telefónov.

Podľa predstaviteľov PKB predstavoval v roku 1997 podiel počtu domácich platobných príkazov realizovaných prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva na celkovom počte zrealizovaných transakcií v banke približne 22 %. V tomto roku sa zvýšil na 41 %. V prípade zahraničných platobných príkazov bol tento nárast ešte výraznejší, z 10 % v roku 1997 na aktuálnych 52 %. V budúcom roku sa pritom očakáva pokračovanie súčasného rastúceho trendu. K službám elektronického bankovníctva sa zaraďuje Home Banking, Internet Info Banking, Phone Banking, GSM Banking, Internet Banking a WAP Banking.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS