ČLÁNOK
Slovenská záručná a rozvojová banka poskytla vlani úvery za 1,14 mld. Sk
14. februára 2002

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) evidovala v minulom roku 352 žiadostí o poskytnutie záruky. Banka vyhovela 265 žiadostiam, a v roku 2001 tak poskytla záruky v celkovom objeme 866 mil. Sk. Priemerná výška záruky poskytnutej na jeden projekt predstavovala 3,3 mil. Sk. Výška podporených úverov u poskytnutých záruk dosiahla 1,14 mld. Sk. Informovali o tom predstavitelia banky.

Počet doručených žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré SZRB realizuje v rámci vládou vyhlasovaných rozvojových programov, predstavoval v minulom roku 262. Banka prisľúbila finančný príspevok v 152 prípadoch a vyplatili sa prostriedky v celkovom objeme 134,1 mil. Sk. Výška podporených investícií u prisľúbených príspevkov bola 969 mil. Sk.

Banka zároveň eviduje 62 schválených žiadostí o úver v rámci úverových programov Podpora a Rozvoj, pričom výška akceptovaných úverov SZRB dosiahla 248 mil. Sk. V programe priameho úverovania malých podnikateľov zaznamenala banka 125 schválených žiadostí za rok 2001. Úvery SZRB akceptovala v objeme 296 mil. Sk.

SZRB vznikla rozhodnutím Ministerstva financií SR ako špecializovaná finančná inštitúcia so zameraním na podporu malého a stredného podnikania. Za záväzky banky vzniknuté v súvislosti s rozhodnutím príslušného štátneho orgánu ručí štát. Na trhu začala pôsobiť 1. septembra 1991. Od začiatku svojej činnosti SZRB poskytla 2 512 záruk v celkovom objeme 7,7 mld. Sk. Úverové zdroje sprístupnené malým a stredným podnikateľom tak dosiali celkový kumulatívny objem 11,407 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS