ČLÁNOK
Slovenská sporiteľňa znižuje úrokové sadzby pre úvery
21. mája 2003

S platnosťou od 1. júna 2003 znižuje Slovenská sporiteľňa premenlivé úrokové sadzby pre spotrebné úvery o 0,5 % p. a. – táto zmena sa vzťahuje aj na doteraz poskytnuté spotrebné úvery s premenlivou sadzbou. Zároveň sa od rovnakého dátumu znižuje výška premenlivej zvýhodnenej úrokovej sadzby pre novoposkytnuté hypotekárne úvery o 0,5 % p. a.

Klienti, ktorí majú záujem o hypotekárny úver so zníženou úrokovou sadzbou, majú možnosť požiadať si o hypoúver už teraz, keďže výška úrokovej sadzby platí až k dátumu podpísania zmluvy o hypotekárnom úvere. Uvedené zníženie úrokovej sadzby bude platiť do 31. júla 2003.

Spotrebný úver pre vysokoškolákov so zvýhodnenými podmienkami môžu získať študenti druhého a vyššieho ročníka dennej formy vysokoškolského štúdia vo veku od 18 do 26 rokov. Bezúčelový úver od 50 000 Sk do 150 000 Sk sa čerpá postupne, v jednom školskom roku maximálne do výšky 30 000 Sk. Účelový úver od 50 000 Sk do 100 000 Sk môže byť použitý na pokrytie nákladov na študijné, jazykové alebo pracovné pobyty v zahraničí.

Slovenská sporiteľňa ponúka klientom niekoľko druhov spotrebných úverov. Najžiadanejším je bezúčelový spotrebný úver do 24 hodín, pri ktorom sa nepožaduje dokladovanie použitia finančných prostriedkov. V prípade, ak žiadateľ o úver predloží banke potrebnú dokumentáciu, zjednodušený proces schvaľovania urýchli vybavenie jeho žiadosti do 24 hodín. Účelové úvery s nižšími úrokovými sadzbami sú určené na nákup tovaru, na kúpu auta alebo na investície do nehnuteľností.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS