ČLÁNOK
Slovenská sporiteľňa vytvorila vlani zisk 2,148 mld. Sk
1. februára 2002

Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava podľa predbežných výsledkov vytvorila vlani čistý zisk 2,148 mld. Sk, čo je o 12,5 % menej ako v predchádzajúcom roku. Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek bol 800 mil. Sk. Pokles zisku vysvelil podpredseda predstavenstva banky Štefan Máj tým, že v roku 2000 výšku zisku spoločnosti výrazne ovplyvnilo mimoriadne rozpustenie opravných položiek a rezerv k odsunutým pohľadávkam v rámci reštrukturalizácie úverového portfólia.

Čistý úrokový výnos banky sa v roku 2001 zvýšil o 3,9 % na 5,3 mld. Sk. Neúrokový výnos sa po zmene poplatkovej politiky a zvýšenia počtu transakcií zvýšil takmer o 42 % na 1,7 mld. Sk.

Bilančná suma banky ku koncu decembra minulého roka predstavuje 216,8 mld. Sk, pričom banka zaznamenal rast v tomto ukazovateli o 13,6 %. Zmenila sa aj štruktúra aktív banky v súvislosti s transformáciou časti klasifikovaných úverov na reštrukturalizačné dlhopisy. Objem pohľadávok voči klientom poklesol o 56,9 % na 23,9 mld. Sk. Poskytnuté úvery sa tak na celkových aktívach podieľali viac ako 11 percentami. Klasifikované úvery z hrubých úverov tvorili 24,7 % a z čistých úverov 7,56 %. Objem portfólia cenných papierov po reštrukturalizácii aktív stúpol o 77,7 % na 117,1 mld. Sk. Podiel cenných papierov na aktívach banky sa tak medziročne zvýšil z 34,6 % na viac ako 54 %. Viac ako 80 % portfólia cenných papierov pritom tvorili štátne cenné papiere.

Vklady klientov zaznamenali počas uplynulého roka rast o 9,4 % na 172,9 mld. Sk. „Takmer polovicu prírastku tvorili termínované vklady,“ skonštatoval Máj. Podľa jeho slov sa zvýšil podiel vkladov v cudzej mene, čo súviselo najmä s uvedení materializovanej podoby novej meny Euro a ukončením platnosti národných mien v EMU.

Primárne zdroje sa na bilančnej sume podieľali 79,8 percentami. Záväzky voči bankám na druhej strane klesli o štvrtinu na 6,6 mld. Sk. Vlastný kapitál banky narástol o 37,6 %. Kapitálová primeranosť banky dosiahla 21,11 %.

Po vstupe Erste Bank do akcionárskej štruktúry SLSP sa v banke začal proces transformácie. Ukončením projektu centrálneho nákupu v minulom roku banka ušetrila 23 % z celkových nákupov. Ďalším úspešne zrealizovaným projektom bolo založenie Sporo Asset Managementu a.s., ktorý od jesene do konca roka predal podielové listy v objeme 100 mil. Sk. Transformácia by sa mala ukončiť vo februári budúceho roku. V tomto roku sa banka sústredí na zriadenie regionálnych riaditeľstiev v sídlach vyšších územných celkov, optimalizáciu portfólia produktov, reinžiniering vnútorných procesov a nový koncept obsluhy klienta.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS