ČLÁNOK
Slovenská sporiteľňa v prvom štvrťroku dosiahla zisk 2,193 mld. Sk
7. mája 2001

Slovenská sporiteľňa, a.s. (SLSP) dosiahla v prvom štvrťroku zisk 2,193 mld. Sk, pričom v rovnakom období predchádzajúceho roka vykazovala stratu 42,1 mil. Sk. Náklady banky pritom dosiahli 11,903 mld. Sk a výnosy 14,096 mld. Sk. Ku koncu marca vytvorila SLSP 1,1 mld. Sk rezerv a opravných položiek, pričom rozpustila 4,391 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Bilančná suma banky počas prvých troch mesiacov vzrástla o 6,31 % na 202,877 mld. Sk. Na konci marca 2000 pritom dosiahla len 177,6 mld. Sk. Najväčšiu položku v aktívach banky predstavujú dlhopisy vydané verejným sektorom, ktoré ku koncu štvrťroka dosiahli 60,9 mld. Sk. Banka na konci marca evidovala 25,1 mld. Sk poskytnutých úverov klientom, klasifikované pohľadávky boli len 1,2 mld. Sk. Významnú položku tvorili aj štátne pokladničné poukážky, ktorých objem na účtoch presiahol 26,4 mld. Sk. Účty ostatných bánk sa na bilančnej hodnote podieľali 27 mld. Sk.

Viac ako 78 % celkových zdrojov banky tvorili záväzky voči klientom. Tie na konci marca predstavovali 159,6 mld. Sk. Základné imanie SLSP bolo na konci marca vo výške 6,374 mld. Sk, banka držala takmer 2,6 mld. Sk rezerv. Banka k ultimu marca vidovala záväzky voči bankám v objeme 5,584 mld. Sk.

Slovenská sporiteľňa, najväčšia univerzálna banka na Slovensku, skončila minulý rok podľa slovenských účtovných štandardov s čistým ziskom 2,4 mld. Sk. Za tento výsledok vďačí predovšetkým rozpusteniu opravných položiek a rezerv v objeme 7,5 mld. Sk v dôsledku dvoch odsunov zlých úverov. Banke sa podarilo v minulom roku takmer strojnásobiť čisté úrokové výnosy. Majoritným akcionárom banky je rakúska Erste Bank.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS