ČLÁNOK
Slovenská sporiteľňa poskytla vlani 2,675 mld. Sk spotrebných úverov
21. februára 2002

Slovenská sporiteľňa, a.s. poskytla v minulom roku 40 tis. nových spotrebných úverov v celkovom objeme 2,675 mld. Sk, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o viac ako polovicu. Priemerná úroková sadzba spotrebných úverov poskytnutých v minulom roku bola 12,71 %. Z celkového objemu úverov pre fyzické osoby nepodnikateľov predstavovali spotrebné úvery 76 %. Pre agentúru SITA to povedala hovorkyňa sporiteľne Jana Ďuricová.

Banka v minulom roku poskytla 1,7 tis. hypotekárnych úverov v celkovom objeme 861 mil. Sk pri priemernej úrokovej sadzbe 10 %. Z objemu úverov, ktoré získali nepodnikajúce fyzické osoby to tvorilo 24 %. SLSP v tomto roku predpokladá výraznejšiu expanziu úverovania. „Očakávame rýchly rast úverov obyvateľstvu , predovšetkým v oblasti hypotekárnych úverov,“ povedala Ďuricová. Podnikateľom SLSP v minulom roku poskytla nové úvery v objeme 9,3 mld. Sk.

Slovenská sporiteľňa dosiahla vlani podľa predbežných výsledkov čistý zisk 2,148 mld. Sk. Bilančná suma banky ku koncu decembra medziročne stúpla o 13,6 % na 216,8 mld. Sk. Objem vkladov klientov sa zvýšil o 9,4 % na 172,9 mld. Sk. Štruktúra aktív banky sa výrazne zmenila po transformácii časti klasifikovaných úverov na reštrukturalizačné dlhopisy. Objem pohľadávok voči klientom poklesol o 56,9 % na 23,9 mld. Sk. Objem portfólia cenných papierov na druhej strane stúpol o 77,7 % na 117,1 mld. Sk.

Majoritným akcionárom banky je rakúska Erste Bank. Tá získala 87,18-percentný podiel na základnom imaní sporiteľne v januári 2001. Ešte počas minulého roku previedla 19,99 % akcií na Európsku banku pre obnovu a rozvoj. V jej portfóliu tak zostalo 67,19 % akcií SLSP. Medzi ďalšími akcionármi SLSP figuruje MF s 10-percentným podielom a Reštitučný investičný fond s 2,82 % akcií banky.

Erste Bank mala podľa privatizačnej zmluvy nárok na prevod 2 mld. Sk nežiaducich a chybne klasifikovaných úverov na Slovenskú konsolidačnú. Podľa dodatočných dohôd so slovenskou stranou sa však maximálny objem týchto úverov znížil na 1,7 mld. Sk. Celý proces výberu zlých úverov, ktoré sa prevedú na konsolidačnú, by sa mal ukončiť do konca júna. Opodstatnenosť požiadaviek Erste Bank bude posudzovať spoločnosť Arthur Andersen.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS