ČLÁNOK
Slovenská sporiteľňa očakáva za rok 9 % návratnosť kapitálu
27. decembra 2002

Koncoročný výsledok hospodárenia Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP) by mal zodpovedať návratnosti kapitálu (ROE) na úrovni 9 %. V budúcom roku sporiteľňa počíta s nárastom tohto ukazovateľa na 18 %. Pre agentúru SITA to povedala hovorkyňa sporiteľne Eva Güttlerová. Ako dodala, výška bilančnej sumy SLSP by mala k ultimu roka dosiahnuť podľa medzinárodných účtovných štandardov okolo 210 mld. Sk. Cieľom banky pre budúci rok je zvýšenie trhového podielu v oblasti úverov so zameraním na fyzické osoby a malých a stredných podnikateľov. Podporovať bude využívanie elektronického bankovníctva.

SLSP prešla v uplynulom roku procesom transformácie, ktorý sa v banke začal už po vstupe nového majoritného akcionára Erste Bank. Zmeny sa realizovali vo vnútorných štruktúrach banky aj navonok. Banka zaviedla novú koncepciu starostlivosti o klienta SLSP, poradenstvo, obchodné centrá pre malé a stredné podnikanie a regionálne riaditeľstvá. Centralizovali sa nebankové podporné činnosti a banka odčlenila aj starostlivosť o retailových klientov od firemných. SLSP rozšírila svoju ponuku aj o produkty Asset Managementu. Navonok sa zmeny v banke prejavili novým logom, ktoré naznačuje príslušnosť k Erste Bank.

SLSP dosiahla za deväť mesiacov roka 2002 podľa IAS čistý zisk 864 mil. Sk. Prevádzkový zisk banky medziročne stúpol o 47 % na 2,5 mld. Sk. Bilančná hodnota banky dosiahla ku koncu septembra 215,3 mld. Sk a na medziročnej báze sa zvýšila o 14 %. Objem úverov poskytnutých klientom sa v tomto roku zvýšil v hrubom vyjadrení o 6,8 mld. Sk a dosiahol 35,3 mld. Sk. Vklady klientov banky predstavovali 183,4 mld. Sk a medziročne stúpli o 13 %.

Majoritným akcionárom SLSP je Erste Bank, ktorá vlastní 67,19 % akcií sporiteľne. Európska banka pre obnovu a rozvoj má 19,99-percentný podiel na základnom imaní, Ministerstvo financií SR vlastní 10 % akcií a Reštitučný investičný fond 2,82 %. SLSP má v súčasnosti 355 obchodných miest a zamestnáva približne 5 400 zamestnancov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS