ČLÁNOK
Slovenská republika vykazovala k ultimu novembra 1997 celkovú hrubú zahraničnú zadlženosť vo výške 10,724 mld. USD.
20. februára 1998

Tlačovú agentúru SITA o tom dnes informovalo oddelenie správy devízových pasív Národnej banky Slovenska. Za prvých jedenásť mesiacov minulého roka tak došlo v SR k nárastu zahraničnej zadlženosti o 37,5 %. V štruktúre zahraničnej zadlženosti má 16,6-percentný podiel oficiálny dlh vlády a NBS, ktorý dosiahol k 30. novembru 1,787 mld. USD. Podľa odhadu NBS iný vládny dlh (zahraničný dlh vlády SR prevzatý po bývalej ČSFR zo zadlženia voči bývalej NDR) dosahuje 132 mil. USD. Dlh obcí, ktorý tvoria dlhopisy mesta Bratislava predstavoval 52 mil. USD. Najväčší podiel (81,6 %) v štruktúre zahraničnej zadlženosti dosahuje zahraničný dlh komerčného sektora vo výške 8,753 mld. USD. Z toho 3,630 mld. USD pripadá na dlh komerčných bánk a 5,123 mld. USD na podnikateľské subjekty. Podľa odhadov za rok 1997 by mal HDP v roku 1997 dosiahnuť 641,9 mld. Sk. Zahraničná zadlženosť SR sa tak blíži k 60 % ročného HDP. Za bezpečnú hranicu považuje NBS 40 %. K 30. júnu 1997 dosahovala zahraničná zadlženosť SR 9,038 mld. USD, čo bolo 1 705 USD na obyvateľa. Ku koncu roka 1996 bola hrubá zahraničná zadlženosť SR na úrovni 7,8 mld. USD a na konci roka 1995 približne 5,8 mld. USD. Zahraničná zadlženosť na obyvateľa predstavovala na konci roka 1996 úroveň 1 473 USD a rok predtým 1 099 USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS