ČLÁNOK
Slovenská republika vykazovala k 30. aprílu 1998 celkovú hrubú zahraničnú zadlženosť vo výške 10,742 mld. USD.
28. júla 1998

Zadlženosť komerčnej sféry, t. j. komerčných bánk a podnikateľských subjektov ku koncu apríla bola 8,956 mld. USD a dlh obcí (emitované dlhopisy mesta Bratislavy) predstavoval 49 mil. USD. Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa SR dosiahol výšku 2000 USD. Agentúru SITA o tom informoval Pavol Kyjac z oddelenia devízových pasív NBS. V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR celkové hrubé strednodobé a dlhodobé zahraničné pasíva predstavovali 5,847 mld. USD a krátkodobé zahraničné záväzky komerčných bánk a podnikateľských subjektov 4,689 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh k ultimu apríla 1998 bol vykázaný čiastkou 4,895 mld. USD. Jeho podiel na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR predstavoval k ultimu apríla 45,6 %. V mesiaci apríl tak v porovnaní s hodnotou k ultimu marca zadlženosť Slovenska v zahraničí v apríli stúpla o vyše 290 mil. USD. Ku koncu marca bola evidovaná zadlženosť 10,45 mld. USD, čo je 1972 USD na obyvateľa. Na medzimesačnom náraste hrubej zahraničnej zadlženosti sa podieľal predovšetkým komerčný sektor, ktorého zahraničné dlhy v apríli stúpli o 285 mil. USD. Od začiatku tohto roka vzrástla celková hrubá zahraničná zadlženosť Slovenska o 846 mil. USD. Ku koncu roka 1997 dosahovala totiž 9,896 mld. USD. Ako však vtedy upozornila NBS, reálna výška zahraničného dlhu je podľa jej odhadu zhruba o 800 mil. USD vyššia. „K umelému zníženiu výšky zahraničného zadlženia došlo v dôsledku účtovnej operácie jednej zahraničnej banky so sídlom v SR, uskutočnenej v decembri 1997,“ oznámila slovenská centrálna banka. V priebehu minulého roka zaznamenala celková zahraničná zadlženosť rast o 26,8 %. Ku koncu roka 1996 bola hrubá zahraničná zadlženosť SR na úrovni 7,8 mld. USD a na konci roka 1995 približne 5,8 mld. USD. Zahraničná zadlženosť na obyvateľa predstavovala na konci roka 1996 úroveň 1 473 USD a rok predtým 1 099 USD. Ako dnes poznamenala NBS, pri vykazovaní údajov zahraničného dlhu SR od januára 1998 používa prepočtové výmenné kurzy platné k ultimu príslušného mesiaca (nie priemerné mesačné prepočtové výmenné kurzy ako do decembra 1997).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS