ČLÁNOK
Slovenská pošta odkúpila majetok PNS
31. júla 2000

Slovenská pošta, š.p., (SP) podpísala so správcom konkurznej podstaty Prvej novinovej služby Zmluvu o predaji majetku Prvej novinovej služby (PNS), a.s. Do konca roka by mali expedičné a distribučné práce zabezpečiť doterajší vykonávatelia – Privátna novinová služba, KT print a Versus. Od 1. januára by ich mala nahradiť Poštová novinová služba, čo je predpokladaný názov dcérskej spoločnosti. Na tlačovej konferencii pri príležitosti podpisu zmluvy o tom informoval prevádzkový riaditeľ SP Ján Vavrek.
Pošta na základe úspechu v tendri získala budovy, stroje, zariadenia, dopravné prostriedky, hardware, software, ochrannú známku a ďalší majetok bez záväzkov v cene 144,199 mil. Sk. Päť percent sumy už SP zaplatila, zvyšok musí uhradiť do mesiaca. Súčasťou predaja zatiaľ nebolo 861 novinových stánkov v odhadnej hodnote 66 mil. Sk, o ktoré vedú PNS a KT print súdny spor. SP má záujem aj o stánky, pretože predplatená je jedna tretina predaja tlače a cez voľný predaj sa realizujú dve tretiny. Preto pošta svoje služby ponúkne aj ďalším zhruba 1400 stánkom, ktoré KT print prevádzkuje.
Podľa J. Vavreka PNS rozšíri distribúciu tlače z piatich na šesť dní, chce viac využiť direct mailovú linku PNS a pre vydavateľov bude skoršie odvádzať tri štvrtiny sumy predplatného. Pošta do PNS prevezme aj časť zo zhruba 3000 pracovníkov distribučných a expedičných firiem, nie však z administratívy, ktorú zabezpečí vlastnými prostriedkami.
Ako vyhlásil správca konkurznej podstaty PNS Rastislav Posluch, záväzky spoločnosti sú teraz vďaka zápočtom veriteľov v pohybe. Presná suma bude známa do konca augusta, bude však vyššia ako výnos z predaja majetku. K najväčším veriteľom pred začatím zápočtov patrili Euroskop a Nový čas. V spoločnosti bez personálu predajných stánkov zatiaľ pracuje asi 600 ľudí.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS