ČLÁNOK
Slovenská pošta očakáva v tomto roku zisk 40 až 50 mil. Sk
7. januára 2000

Slovenská pošta, š.p. predpokladá v tomto roku dosiahnutie účtovného hospodárskeho výsledku na úrovni 40 až 50 mil. Sk, pričom daňový hospodársky výsledok by mal dosiahnuť 20 až 25 mil. Sk. Tieto výsledky by sa mali realizovať pri celkových výnosoch 5,066 mld. Sk a nákladoch 5,017 mld. Sk. Pre agentúru SITA to uviedla Petra Malárová z Účelového strediska pre styk s verejnosťou Slovenskej pošty, š.p. (SP).
Hospodárenie Slovenskej pošty ovplyvnilo v uplynulom roku niekoľko faktorov. K nim možno podľa P. Malárovej zaradiť jednak zavádzanie nových produktov ako propagačné zásielky, eurogiro ako aj úsporné opatrenia v oblasti nákladov. Vývoj hospodárenia Slovenskej pošty, š.p. v roku 1999 priaznivo ovplyvnila aj úprava poštových taríf regulovaných maximálnou cenou vo vnútroštátnom styku od 1. januára 1999 v priemere o 22 %. V opačnom smere pôsobilo podľa P. Malárovej zabezpečenie rastu miezd a sociálnych potrieb zamestnancov SP na úrovni dohodnutej kolektívnou zmluvou pre rok 1999.
V roku 1999 dosiahol priemerný stav zamestnancov SP 17 889 a výška priemernej mzdy bola 9 500 Sk. „V budúcnosti môžu ovplyvniť počet zamestnancov zmeny v poštovej technológii, zavádzanie nových služieb a rozvojových projektov. Vývoj priemernej mzdy v roku 2000 sa bude odvíjať od výsledkov kolektívneho vyjednávania, ktoré v súčasnosti prebieha,“ uviedla Petra Malárová.
Ako uviedla, hospodárenie SP výrazne ovplyvnili aj ekonomické opatrenia vlády na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky pre rok 1999 a na ozdravenie slovenskej ekonomiky prijaté v dvoch etapách rovnako ako rast nákladov v súvislosti s realizáciou rozvojových programov a zavádzaním nových technológií ako aj jednorazovo vynaložené náklady v súvislosti s prechodom na rok 2000.
V minulom roku Slovenská pošta, š.p. realizovala niekoľko inovácií. Do prevádzky boli uvedené automatické triediace linky v Košiciach a v Bratislave od firmy Siemens. Podľa P. Malárovej predstavujú tieto zariadenia zmenu a zjednodušenie systému triedenia listových zásielok s priamym vplyvom na rýchlosť a kvalitu doručenia. V tomto roku sa začal aj proces realizácie projektu integrovaného ekonomického informačného systému SAP/R3, predpokladaný termín pilotnej implementácie ktorého sa predpokladá na tretí štvrťrok roku 2000. V roku 1999 pokračoval vývoj aplikačného softwarového riešenia automatizovaných poštových pracovísk, tzv. APO Riposte. Ďalšie investície smerovali do rozvoja mechanizácie činnosti pošty.
V roku 2000 plánuje SP podľa P. Malárovej okrem iného zavedenie kuriérskych a expresných služieb ako aj systému Track and Trace v balíkovej službe a v prioritných listových zásielkach. Investície budú smerovať aj do zvyšovania bezpečnosti pôšt a do rozvoja peňažných služieb na poštách. Podľa P. Malárovej by v roku 2000 mala zabezpečiť aj obnova motorových vozidiel, ktorá sa za posledné tri roky nevykonávala a dôsledkom čoho je zastaralý vozový park SP.
Slovenská pošta, š.p. dosiahla za prvý polrok 1999 výnosy 2,442 mld. Sk a hrubý zisk 285 mil. Sk. V porovnaní s finančným plánom boli výnosy vyššie o 66 mil. Sk a náklady nižšie o 35 mil. Sk. Generálny riaditeľ Jaroslav Dobrotka v auguste uviedol, že koncoročný hospodársky výsledok za rok 1999 by mal prekročiť pôvodne plánovaných 27,97 mil. Sk a to napriek tomu, že plán nerátal so 17-miliónovým zvýšením nákladov vyvolaným ekonomickými opatreniami vlády.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS