ČLÁNOK
Slovenská poisťovňa začala predávať už aj pohľadávky
28. mája 2001

Slovenská poisťovňa, a.s. (SP), ktorá začala v minulom roku znižovať svoje majetkové portfólio, sa rozhodla aj pre odpredaj pohľadávok. V piatok ponúkla na odpredaj pohľadávky v hodnote vyše 581,5 mil. Sk. Záujemcovia môžu svoje ponuky poslať do 15. júna na adresu poisťovne, pričom výsledky výberového konania budú známe do konca júla. Vyplýva to z údajov zverejnených poisťovňou.

Medzi pohľadávkami figuruje napríklad pohľadávka voči Záchrannému systému Slovakia za viac ako 105 mil. Sk alebo voči spoločnosti Brin, a.s. Teplice v objeme viac ako 86 mil. Sk, ktorá vyplýva z nesplatenia vlastnej zmenky. Z nezaplatenia zmenky eviduje SP pohľadávku voči JAS, a.s. Bardejov vo výške 56 mil. Sk. alebo voči spoločnosti Instel v objeme takmer 40 mil. Sk

SP má záujem odpredať tiež 100-percentný podiel v Hoteli Šírava a celý podiel v Hoteli Metropol, a.s. Poisťovňa chce svoje portfólio znížiť aj o 31,63-percentný podiel v spoločnosti IS Dividend, a.s. a 40-percentný balík akcií spoločnosti Istroholding, a.s. Košice. Záujemcovia môžu získať tiež 46,92 % spoločnosti Ebona, a.s. alebo podiel poisťovne na majetku Dunajského klubu, a.s. Zhruba 41,38 % môžu získať investori v spoločnosti H-Press, a.s. a 13,66 % v spoločnosti KID, a.s. Poisťovňa predáva 34 % základného imania spoločnosti Istroenergo, a.s., 21,07 % spoločnosti B.C.Torsion, s.r.o. a 14,72 % Podniku výpočtovej techniky Bratislava, a.s. v konkurze. Formou verejnej ponuky predáva tiež 1,12 % základného kapitálu Závodov SNP, a.s.

Poisťovňa v rámci znižovania objemu dlhopisov v portfóliu predáva 45 tis. dlhopisov spoločnosti Ferrimex, a.s. v konkurze v nominálnej hodnote 10 tis. Sk a súčasne pohľadávku z nevyplatených kupónov vo výške 152,7 mil. Sk. Investori môžu získať 16 tis. dlhopisov spoločnosti JAS v nominálnej hodnote 10 tis. Sk s pohľadávkou z kupónov presahujúcu 59,7 mil. Sk. alebo 5 000 dlhopisov spoločnosti Horden, a.s. v konkurze v nominálnej hodnote 10 tis. Sk s pohľadávkou z nevyplatených kupónov 330 tis. Sk. SP ponúka celkovo 1 400 ks dlhopisov spoločnosti Avant, a.s. s nominálom 100 tis. Sk a nevyplatenými kupónmi 2,3 mil. Sk a bondy Drôtovne Holding, a.s. v počte 5 tis. ks s nominálnou hodnotou 10 tis. a nevyplateným kupónom 2,7 mil. Sk.

SP v tomto roku predala účasti v spoločnostiach Česká gumárenská, a.s., CWG, a.s., Finop, a.s., ČSOB, a.s. a IF Karpaty, a.s. v likvidácii. Dôležitou zmenou by mal byť v tomto roku tiež predaj podielu v Istrobanke, kde SP počíta s poklesom majetkového podielu zo 72 % na 34 %, pričom v dlhšom časovom horizonte pripúšťa pokles až na 10 %.

V minulom roku predala SP celkovo päť podielov v spoločnostiach s účtovnou hodnotou 1,41 mld. Sk za 1,48 mld. Sk, čo jej prinieslo zisk 70 mil. Sk. Okrem podielov v Poľnobanke a spoločnosti Kabel Plus predala aj svoj podiel v spoločnostiach Istroinvest, i.s., a.s., Car Shop, a.s. a Leasing SP 3A, a.s.

SP je v súčasnosti v privatizačnom procese. Privatizačným poradcom je Deloitte & Touche. Privatizácia SP by sa mala uskutočniť súbežne s demonopolizáciou zákonného poistenia motorových vozidiel. Štát na predaj ponúkne 78,54-percentný balík akcií, ktoré v súčasnosti vlastní prostredníctvom Ministerstva financií SR (57,14 %) a FNM (21,4 %).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS