ČLÁNOK
Slovenská poisťovňa opäť zužuje portfólio majetkových účastí
9. apríla 2001

Slovenská poisťovňa sa rozhodla pokračovať v zužovaní portfólia majetkových účastí, keď oznámila svoj záujem predať svoj podiel v spoločnosti SKI Plejsy na základe verejnej ponuky. Záujemcovia o 8 030 kusov akcií na doručiteľa v nominálnej hodnote 10 tis. Sk a dočasný list na 547 akcií s menovitou hodnotou 100 tis. Sk môžu svoje ponuky predložiť do 24. apríla. SP bude o výsledkoch výberového konania potenciálnych investorov informovať do 11. júna. Vyplýva to z údajov zverejnených SP.

Poisťovňa zároveň predáva celý svoj 28,57-percentný podiel v spoločnosti Dunajský klub a ponúka tisíc kusov jeho akcií s nominálnou hodnotu 10 tis. Sk. V celkovom počte 3 660 ks predáva poisťovňa aj svoj 46,92-percentný podiel v spoločnosti EBONA a ďalších 54 ks akcií na meno spoločnosti IS Dividend. Rovných 40 % na základnom imaní ponúka investorom, ktorí majú záujem vstúpiť do akcionárskej štruktúry spoločnosti Istroholding, kúpou 80 ks akcií na doručiteľa v nominálnej hodnote 100 tis. Sk.

SP už druhýkrát v tomto roku zverejnila verejnú ponuku na odpredaj majetkových účastí, čím urobila ďalší krok v reštrukturalizácii investičného portfólia. V tomto roku už predala účasti v spoločnostiach Česká gumárenská, a.s., Finop, a.s. a ČSOB, a.s. Rokovania sa vedú so záujemcami o podiely v spoločnostiach PV Invest, IF Karpaty, dlhopisy ZŤS Sabinov, podielové listy fondu Real a Fond 5-ročného kapitálového rastu. Dôležitou zmenou by mal byť v tomto roku tiež predaj podielu v Istrobanke, kde SP počíta s poklesom majetkového podielu zo 72 % na 34 %, pričom v dlhšom horizonte pripúšťa pokles až na 10 %.

V minulom roku predala SP celkove 5 podielov v spoločnostiach s účtovnou hodnotou 1,41 mld. Sk za 1,48 mld. Sk, čo jej prinieslo zisk 70 mil. Sk. Okrem podielov v Poľnobanke a spoločnosti Kabel Plus predala aj svoj podiel v spoločnostiach Istroinvest, i.s., a.s., Car Shop, a.s. a Leasing SP 3A, a.s.

SP je v súčasnosti v privatizačnom procese. Privatizačným poradcom sa zrejme stane Deloitte & Touche. Privatizácia SP by sa mala uskutočniť súbežne s demonopolizáciou zákonného poistenia motorových vozidiel. Štát na predaj ponúkne 78,54-percentný balík akcií, ktoré v súčasnosti vlastní prostredníctvom Ministerstva financií SR (57,14 %) a FNM (21,4 %).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS