ČLÁNOK
Slovenská poisťovňa nevyplatí dividendy ani tantiémy
13. septembra 2001

Slovenská poisťovňa, a. s. Bratislava nevyplatí tohto roku dividendy ani tantiémy členom predstavenstva a dozornej rady. Pôvodný návrh predstavenstva na rozdelenie zisku predpokladal vyplatenie dividendy približne 0,50 halierov na jednu akciu a vyplatenie tantiém 5 mil. Sk. Zástupca Ministerstva financií SR na valnom zhromaždení 12. septembra však navrhol, aby sa tantiémy a dividendy nevyplácali a nerozdelený zisk použil na uhradenie straty z minulých období. Podobne postupovalo Ministerstvo financií SR aj na riadnom zhromaždení akcionárov Slovenskej poisťovne pred rokom.

Predseda predstavenstva a prezident poisťovne Rudolf Janáč na valnom zhromaždení uviedol, že v súčasnosti táto finančná inštitúcia spravuje 4,2 milióna poistných zmlúv a v minulom roku vyplatila klientom poistné plnenia viac ako 9,2 miliardy korún. V tomto roku Slovenská poisťovňa plánuje predpísané poistné 14 mld. Sk.

„Rok 2001 je pre Slovenskú poisťovňu významný tým, že je rokom pokračujúcej privatizácie. Predpokladáme, že novým väčšinovým vlastníkom sa stane finančne silná spoločnosť, ktorá prinesie predovšetkým know-how do investovania a zhodnocovania prostriedkov rezerv,“ tvrdí Janáč.

Slovenská poisťovňa zamestnávala v minulom roku 3560 zamestnancov. Predpísané poistné na zamestnanca dosiahlo 3,7 mil. Sk. Zisk spoločnosti ku koncu minulého roku dosiahol hodnotu 103,5 mil. SK


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS