ČLÁNOK
Slovenská pobočka ING Bank skončila štvrťrok so ziskom 125,9 mil. Sk
2. mája 2001

Slovenská pobočka ING Bank dosiahla v prvom kvartáli tohto roka zisk takmer 125,9 mil. Sk. Aktíva banky k ultimu marca predstavovali 24,708 mld. Sk, od konca uplynulého roka tak poklesli z 29,4 mld. Sk. Najvýraznejšie sa na bilančnej sume ING Bank podieľali úvery poskytnuté klientom s konečnom marcovou hodnotou takmer 13,411 mld. Sk. Vyplýva to z údajov, ktoré banka zverejnila v pondelok.

Štandardné úvery banky predstavovali na konci kvartálu 11,745 mld. Sk. ING Bank pritom neevidovala žiadne klasifikované pohľadávky. Na účtoch ostatných bánk banka držala takmer 6,682 mld. Sk.

Na strane pasív mali prevahu záväzky voči klientom v objeme takmer 11,234 mld. Sk, na ktorých sa najvýraznejšie podieľali termínované vklady klientov na úrovni 8,873 mld. Sk. Na bežných účtoch klienti držali takmer 1,464 mld. Sk. Záväzky voči ostatným bankám predstavovali takmer 8,682 mld. Sk.

Finančné náklady banky za prvý kvartál predstavovali 784,2 mil. Sk, finančné výnosy boli 982,2 mil. Sk. Celkové štvrťročné náklady banky pritom predstavovali takmer 890,9 mil. Sk. Na tvorbu rezerv a opravných položiek ING Bank vynaložila 21,6 mil. Sk, v prvom kvartáli naopak rozpustila 6,3 mil. Sk.

ING Bank, pobočka Bratislava je súčasťou holandskej ING Group, ktorá je treťou najväčšou finančnou skupinou v Európe. Pôsobí v 65 krajinách sveta a má viac ako 90 tis. zamestnancov. Zameriava sa na firemných a inštitucionálnych klientov. V minulom roku finančná skupina dosiahla čistý zisk 12 mld. EUR pri bilančnej sume 650 mld. EUR. Skupinu na Slovensku zastupuje aj poisťovňa Nationale-Nederlanden. Počas tohto roka by mala banka vstúpiť aj na retailový trh najmä formou krížového predaja svojich produktov. V uplynulom roku dosiahla bratislavská pobočka ING Bank čistý zisk 1,136 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS