ČLÁNOK
Slovenská lekárska komora (SLK) zatiaľ nevyslovila podporu krízového programu, s ktorým uvažuje Ministerstvo zdravotníctva SR pri riešení súčasnej situácie v rezorte.
25. novembra 1998

Pripomenul, že podľa tohto programu, by sa napr. vyžadovali od pacientov platby v hotovosti za vydanie receptu, v nemocniciach a iných zdravotníckych zaradeniach by sa zaviedol režim ako počas sviatočných dní, pristúpilo by sa k radikálnejšej kategorizácii liekov a k prísnejšiemu limitovaniu výkonov súkromných i štátnych lekárov. SLK je skôr za čo najrýchlejšie prijatie systémových riešení v slovenskom zdravotníctve. Predstavitelia komory dnes potvrdili, že vedenie rezortu môže získať podporu v SLK pri presadení krízového programu za predpokladu, že sa zdravotnícka verejnosť v čo najkratšom čase dočká konkrétnych východísk a systémových krokov na revitalizáciu rezortu. Podľa SLK je nevyhnutné nájsť politickú zodpovednosť za prijatie zmeny v Ústave SR, ktorou by sa nahradil pojem „bezplatnosť“ s pojmom „sociálna dostupnosť“. Komora ďalej žiada jasné zákonné definovanie charakteru slovenského zdravotníctva, ako sociálne trhového s presným deklarovaním zodpovednosti za jeho chod, požaduje prijatie zákona o lekárskom povolaní a už v najbližších mesiacoch presadenie viaczdrojového financovania zdravotníctva za spoluúčasti pacienta.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS