ČLÁNOK
Slovenská kreditná banka s bilančnou sumou 11,09 mld. Sk
8. decembra 1999

Bilančná suma Slovenskej kreditnej banky, a.s., Bratislava dosiahla ku koncu novembra 11,09 mld. Sk, čo v porovnaní s koncom roka 1998 predstavuje nárast o 39 %. Hrubý zisk banky dosiahol k uvedenému dátumu 72,3 mil. Sk a medziročne sa tak zvýšil o 26,3 %. Celkové náklady SKB predstavovali za uvedené obdobie 3,39 mld. Sk a výnosy 3,43 mld. Sk. Vyplýva to z informácie, ktorú SKB poskytla agentúre SITA.
Vo finančných výnosoch, ktoré vzrástli na 2,77 mld. Sk, sa najviac prejavil vzostup výnosov z klientskych operácií. Za sledované obdobie poskytla SKB klientom úvery vo výške 8,2 mld. Sk, čo v porovnaní s 5,3 mld. Sk v rovnakom období minulého roka znamená nárast na 154,4 %.
Počet klientov ku koncu novembra prekročil 34 tisíc, pričom v roku 1998 ich bolo 14 048. Home Banking využíva viac než 700 zákazníkov SKB.
Rozširuje sa aj sieť pracovísk banky. K dvom novým otvoreným v tomto roku – v Trenčíne a Topoľčanoch sa na prelome roka pripravuje otvorenie štyroch ďalších expozitúr v Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Martine a Nových Zámkoch. Popri Bratislave, Žiline, Nitre, Piešťanoch, Bardejove, Dolnom Kubíne, Banskej Bystrici, Komárne a Prešove to bude spolu 16 obchodných pracovísk, ku ktorým do konca roku 2000 pribudnú ďalšie štyri. Hlavnými akcionármi Slovenskej kreditnej banky sú Slovenský plynárenský priemysel, š. p., Vodohospodárska výstavba, š. p., Slovenská elektrárenská, a. s., Slovnaft Benzinol, a. s., Slovenské lodenice Komárno, a. s. a Transpetrol, a. s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS