ČLÁNOK
Slovenská konsolidačná získala vlani odpredajom pohľadávok takmer 550 mil. Sk
11. marca 2001

Slovenskej konsolidačnej, a.s., Bratislava (SK) sa v uplynulom roku podarilo odpredajom pohľadávok, ktoré do jej portfólia presunuli reštrukturalizované banky, zinkasovať podľa predbežných údajov zdroje v celkovom objeme takmer 550 mil. Sk. Nominálna hodnota odpredaných pohľadávok predstavovala 2,5 mld. Sk, výťažnosť tak predstavovala približne 20 %. Ako pre tlačovú agentúru SITA uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SK Milan Šikula, túto hodnotu však nemožno chápať ako reprezentatívnu. Podľa viacerých doteraz zverejnených odhadov by sa mala výťažnosť pohľadávok v portfóliu SK v ďalšom období pohybovať len niekde na úrovni 10 %.

SK bola podľa slov M. Šikulu v minulom roku úspešná najmä vďaka dvom výhodným obchodom, pri ktorých získala takmer celý nominál problémových pohľadávok. V prvom prípade išlo o pohľadávku voči spoločnosti Technické sklo, ktorú po očistení od sankčných úrokov odkúpila Istrobanka, a.s., keď akceptovala reštrukturalizačný program dlžníka. Podobným spôsobom predala agentúra pohľadávku voči Považským chemickým závodom zahraničnému investorovi. V spolupráci so Slovenskou sporiteľňou (SLSP) agentúra úspešne predala ruskému investorovi balík pohľadávok voči ruským firmám, za ktoré zinkasovala 5 mil. USD.

Pôvodný obchodno-finančný plán agentúry rátal v uplynulom roku s príjmami 500 mil. Sk. Reálne príjmy agentúry teda len mierne prekročili očakávania. Naproti tomu celkové náklady spojené predovšetkým s platbami správnych a súdnych poplatkov, ako aj provízií bankám za správu postúpených pohľadávok predstavovali necelých 80 mil. Sk.

Podľa M. Šikulu by sa mal mandát bánk na obsluhu presunutých úverov ukončiť prevzatím dokumentácie o jednotlivých úverových prípadoch agentúrou. „V súčasnosti disponujeme kompletnou dokumentáciou úverov presunutých z Investičnej a rozvojovej banky (IRB),“ povedal M. Šikula. Podľa neho by sa mal v tento proces v prípade SLSP skončiť do konca júna a v prípade Všeobecnej úverovej banky do konca roka. Za správu pohľadávok, ktoré pre agentúru vykonávajú samotné banky, platí SK na ich účet 2,5-percentnú províziu z hodnoty dosiahnuteho inkasa .

Slovenská konsolidačná je 100-percentnou dcérou Ministerstva financií SR. Od decembra 1999 do júna 2000 na ňu reštrukturalizované slovenské banky, VÚB, SLSP a IRB v dvoch vlnách presunuli klasifikované pohľadávky v celkovom objeme 96,9 mld. Sk. Istina poskytnutých úverov z toho predstavuje približne 73 %, zvyšok tvoria základné a sankčné úroky. Celkový presunutý objem reprezentuje spolu 5 700 úverových prípadov a 3 480 dlžníkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS