ČLÁNOK
Slovenská konsolidačná zaplatila za zvyšnú časť akcií PB
1. septembra 2000

Slovenská konsolidačná, a.s., ktorej 100-percentným vlastníkom je Ministerstvo financií SR (MF), vo štvrtok zaplatila Slovenským telekomunikáciám, a.s. (ST) ďalšiu časť splátky za podiel telekomunikácií v Poštovej banke. Ako agentúre SITA potvrdil generálny riaditeľ Slovenskej konsolidačnej Milan Šikula, táto inštitúcia zaplatila v tejto splátke približne 1 mld. Sk, čím získala celý podiel ST na základnom imaní Poštovej banke vo výške 46,82 %. Prvú splátku v objeme zhruba 728 mil. Sk zaplatila Slovenská konsolidačná už 18. augusta.
Prostriedky na splatenie tohto podielu získala Slovenská konsolidačná na základe rozhodnutia vlády SR z príjmov z predaja 51 % ST nemeckému investorovi Deutsche Telekom.
Očistenie portfólia telekomunikácií od akciového podielu v Poštovej banke bolo podmienkou vstupu Deutsche Telekom do ST, pretože vlastníctvo tohto podielu nemalo podľa strategického partnera súvislosť s podnikaním v oblasti telekomunikácií. Pôvodne sa rátalo s prevodom akcií z účtu ST na účet MF, súčasná legislatíva však rezortu neumožňuje nadobúdať majetkové podiely v spoločnostiach. Riešením bol preto prevod akcií na akciovú spoločnosť vo vlastníctve štátu. Podľa júlového vyjadrenia štátneho tajomníka MF Viliama Vaškoviča zostane majetkový podiel v Poštovej banke po uskutočnení prevodu vo vlastníctve štátu až do termínu privatizácie banky. Ten však zatiaľ nie je známy, mohlo by však byť v roku 2001.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS