ČLÁNOK
Slovenská konsolidačná vlani zinkasovala 491,2 mil. Sk
2. mája 2001

Slovenská konsolidačná, a.s. (SK) zinkasovala v minulom roku finančné prostriedky v celkovom objeme 491,2 mil. Sk. Vyplýva to zo správy o činnosti Slovenskej konsolidačnej, ktorú by mal vládny kabinet prerokovať na svojom stredajšom rokovaní.

Aj napriek tomu, že vedeniu agentúry sa nepodarilo naplniť plánovaný objem zinkasovaných prostriedkov na úrovni 493,2 mil. Sk, zaznamenala výrazné úspory pri nákladoch na vymáhanie pohľadávok. Tie z pôvodne predpokladanej úrovne 216,6 mil. Sk dosiahli v minulom roku podľa predbežných údajov len 75,7 mil. Sk.

Najväčšiu položku príjmov tvorili prostriedky z postúpenia pohľadávok v celkovom objeme takmer 180 mil. Sk. Popri nich sa výraznou mierou na celkových príjmoch podpísali aj príjmy z exekučných konaní v objeme viac ako 135 mil. Sk, ako aj príjmy z konkurzných konaní v celkovej výške 125, 8 mil. Sk.

Výdavky Slovenskej konsolidačnej smerovali prevažne na súdne, exekučné a konkurzné poplatky. Ich objem v roku 2000 dosiahol 42 mil. Sk. Podstatnú časť výdavkov tvorili aj odplaty bankám za vymožené pohľadávky na úrovni 14,46 mil. Sk, ako aj úhrady ostatných záväzkov voči bankám v objeme 13,98 mil. Sk. Rozdiel medzi výdavkami a príjmami SK vlani predstavoval 415,5 mil. Sk.

Pri spravovaní svojho portfólia SK vyhlásila v minulom roku konkurz na ďalších 40 klientov a o päť prípadov sa taktiež rozšíril aj počet pohľadávok vymáhaných prostredníctvom súdneho konania. Najväčší nárast však zaznamenali návrhy na začatie exekučných konaní, ktorých objem vzrástol o 100 prípadov.

Okrem vlastnej práce s pohľadávkami sa SK stala v minulom roku akcionárom spoločnosti Nový Calex, a.s. Kapitalizáciou časti pohľadávok v objeme 1,22 mld. Sk, sa tak stala majoritným akcionárom. SK taktiež drží približne 46-percentný balík akcií Poštovej banky, a.s. vo výške 1,750 mld. Sk.

Slovenská konsolidačná, ktorá je 100-percentnou dcérou Ministerstva financií SR pôsobí na Slovensku od roku 1999. Jej poslaním je vysporiadanie klasifikovaných pohľadávok postúpených z troch reštrukturalizovaných bánk – Všeobecnej úverovej banky, Slovenskej sporiteľne a Investičnej a rozvojovej banky v objeme takmer 97 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS