ČLÁNOK
Slovenská Konsolidačná sa snaží predať úvodný balík pohľadávok na druhý pokus
6. júna 2001

Slovenská konsolidačná, a.s. (SKo) zverejnila nový tender na predaj prvého úvodného balíka pohľadávok, ktorý by mal určiť východiskovú cenu pre ďalšie predaje pohľadávok z jej portfólia. Predchádzajúci tender sa skončil po viacerých komplikáciách neúspechom. Podľa generálneho riaditeľa SKo Milana Šikulu bolo hlavným dôvodom neúspechu nedostatočné plnenie kritérií zo strany jednotlivých záujemcov. V prvom tendri so šiestimi platnými záujemcami ponúkala agentúra na predaj balík pohľadávok v objeme 13,3 mld. Sk. V druhom pokuse vedenie SKo tento balík podľa Šikulu zredukovalo na 13 mld. Sk, keď z neho vypadli tri problematické pohľadávky.

Záujemcovia majú v novom výberovom konaní možnosť doručiť agentúre svoje ponuky do 25. júna do 14:00. Tieto ponuky pritom musia obsahovať záujem o postúpenie výhradne celého balíka pohľadávok. Ich náležitosťou musí byť tiež výška ponúkanej odplaty a spôsob jej úhrady, a to výhradne jednorázovou platbou spolu s preukázaním jej finančného krytia. Podľa Šikulu by mali byť ponuky vyhodnotené do konca júna, oficiálne vyhlásenie víťaza možno očakávať začiatkom júla.

SKo sa podľa Šikulu snažila prísť s novým výberovým konaním veľmi rýchlo, aby eliminovala prípadné straty súvisiace s klesajúcou hodnotou pohľadávok. „Časový rozdiel medzi dvoma tendrami nie je až taký výrazný, na celkovú hodnotu ponúkaného balíka by teda nemal mať zásadný vplyv,“ povedal šéf SKo. Podľa jeho slov nový tender charakterizuje formulácia nových podmienok a kritérií ako aj komplexné poňatie vyhodnocovaných kritérií, ktoré by mali byť zverejnené do 15. júna. Jedným z dôležitých kritérií bude podľa Šikulu rating a doterajšie skúsenosti prípadného záujemcu v oblasti práce s pohľadávkami.

Do 16. mája, ktorý bol posledným termínom na možné podanie ponuky na kúpu balíka v pôvodnom tendri, dostala SKo šesť záväzných platných ponúk, ktoré predložili štyria zahraniční a dvaja domáci záujemcovia. Podľa informácií týždenníka Trend najvyššiu sumu za nominál pohľadávok ponúkala firma Reichmann & Partners Consulting, s.r.o., Bratislava v objeme 1,3 mld. Sk. Spoločnosť však bola schopná preukázať len finačné krytie na jeden milión korún, čo bola hodnota nimi navrhovanej splátky. Z hľadiska plnenie podmienok súťaže, ktoré uprednostňovali ponuky s jednorazovou úhradou dohodnutej odplaty, vyšla víťazne Penta Investment, Ltd., člen skupiny Penta Group. Podľa člena jej predstavenstva Jaroslava Haščáka ponúkla Penta za predkladaný balík 444 mil. Sk, čo predstavuje 3,33 % nominálu pohľadávok. Za balík nebolo možné podľa slov J. Haščáka ponúknuť viac, keďže portfólio tvorili nebonitné pohľadávky voči spoločnostiam, z ktorých je približne 70 % v súčasnosti v konkurze. Väčšina z nich je taktiež bez finančného zabezpečenia. Podľa Šikulu bola najvyššia ponuka na prvý pohľad veľmi lákavá, po jej precíznejšom vyhodnotení sa však objavili aj v tomto prípade rezervy.

O pohľadávky v správe SKo sa uchádzali aj spoločnosti Goldman Sachs, General Electric Capital, Cargill Financial, First City Financial, Lone Star a Crown North Corporation. Medzi domácich záujemcov patrili okrem Penty firmy Emteco, s.r.o., Prvá prevodná, s.r.o. a 1. inkasná a faktoringová, a.s.

Slovenská konsolidačná, ktorá je 100-percentnou dcérou Ministerstva financií SR pôsobí na Slovensku od roku 1999. Jej poslaním je vysporiadanie klasifikovaných pohľadávok postúpených z troch reštrukturalizovaných bánk – Všeobecnej úverovej banky, Slovenskej sporiteľne a Investičnej a rozvojovej banky v objeme takmer 97 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS