ČLÁNOK
Slovenská konsolidačná pripravuje analýzu zlých úverov
16. augusta 2000

Slovenská konsolidačná, a.s. (SK) v súčasnosti dokončuje práce na kompletizácii údajov o klasifikovaných pohľadávkach delimitovaných zo Všeobecnej úverovej banky, a.s. (VÚB), Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP) a Investičnej a rozvojovej banky, a.s. (IRB). Na základe týchto údajov bude môcť agentúra uskutočniť celkovú analýzu portfólia. Tá sa zameria najmä na identifikáciu prioritných pohľadávok, s vymáhaním ktorých agentúra musí začať čo najskôr, aby sa neznižovala ich výťažnosť. Ďalšia časť analýzy sa sústredí na identifikáciu pohľadávok, pri ktorých sa očakáva nulová, resp. zanedbateľná výťažnosť. Záujmom agentúry je v čo najkratšom čase sa od týchto pohľadávok očistiť, aby sa zbytočne nezvyšovali náklady spojené s ich správou. V rozhovore pre tlačovú agentúru SITA to uviedol generálny riaditeľ SK Milan Šikula.
Podľa jeho slov už agentúra začala reálne pracovať s vybratými prioritnými pohľadávkami. „Vzhľadom na nevyhnutné spresnenie a kompletizáciu databázy pohľadávok z oboch vĺn ich presunu však musíme vo veľkom rozsahu využívať služby pôvodných bánk, ktoré pre nás spravujú presunuté pohľadávky na základe mandátnych zmlúv,“ uviedol M. Šikula. Vo všetkých troch bankách, ktoré svoje úvery previedli na SK, má agentúra zriadený svoj účet, kam smerujú prostriedky z vydobytých pohľadávok. Banky za ich úspešné vydobytie získavajú 2,5-percentnú províziu. Ako ďalej M. Šikula upresnil, najneskorším termínom ukončenia správy pohľadávok bankami na základe mandátnych zmlúv je oficiálny vstup strategického investora do banky. Podľa jeho slov je však záujmom agentúry prebrať ich správu ešte skôr v priebehu jesenných mesiacov.
Na portfóliu klasifikovaných úverov majú najväčší, až 80-percentný podiel pohľadávky voči podnikom v konkurze alebo podnikom, na ktoré je podaný návrh na jeho vyhlásenie. Živé úvery sa podľa M. Šikulu na celkovom portfóliu podieľajú zhruba 19 %. Na základe analýzy portfólia pohľadávok bude agentúra vytvárať podľa rôznych kritérií skupiny pohľadávok a ponúkať ich špecializovaným agentúram.
Tri najväčšie slovenské banky presunuli v ozdravnom procese klasifikované pohľadávky na SK v dvoch vlnách v celkovom objeme 96,9 mld. Sk, čo reprezentuje spolu viac ako 5700 úverových prípadov a zhruba 4530 dlžníkov. V prvej vlne sa banky presunom na SK zbavili úverov v celkovej nominálnej hodnote 62,7 mld. Sk, ktoré poskytli celkovo 1339 dlžníkom. Druhá vlna presunu bola podľa M. Šikulu síce objemovo menšia, predstavovala 34,2 mld. Sk, avšak počet dlžníkov v nej obsiahnutých bol oveľa väčší, keď dosiahol 3191. Podľa M. Šikulu je veľmi ťažké odhadnúť pravdepodobnú mieru výťažnosti klasifikovaných úverov vzhľadom na viaceré ťažko predvídateľné faktory. Doterajšie skúsenosti podľa neho naznačujú, že výťažnosť pohľadávok sa môže v závislosti od konkrétnych podmienok výrazne odchyľovať od predpokladanej miery výťažnosti, ktorá sa vo vládou schválenom projekte pohybuje okolo 10 %. „Výťažnosť však môže často pozitívne ovplyvniť správne načasovanie adekvátnych krokov,“ uzatvoril generálny riaditeľ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS