ČLÁNOK
Slovenská konsolidačná predáva pohľadávky za 3,6 mld. Sk
6. decembra 2000

Slovenská konsolidačná, a.s., (SK) vyhlásila verejnú súťaž na postúpenie pohľadávok voči ôsmim domácim, štyrom českým a dvom ruským dlžníkom. Celková nominálna pohľadávok dosahuje po prepočte podľa aktuálnych kurzov 3,6 mld. Sk, z toho 2,57 mld. Sk sú pohľadávky voči domácim firmám. Ponúkané dlhy českých subjektov dosahujú 355 mil. Sk a ruských dlžníkov 682 mil. Sk. Uzávierka súťaže je 20. decembra a SK oznámi jej výsledky do 20 dní po uzávierke.

Ako pre agentúru SITA povedal námestník generálneho riaditeľa Pavol Szemző, agentúra pripravuje na predaj v najbližšej dobe ďalšie tri balíky pohľadávok. Za najdôležitejší označil januárový pilotný projekt, ktorý realizuje agentúra v spolupráci s Barents Group, špecializovanou konzultačnou divíziou zo skupiny medzinárodnej audítorskej a poradenskej spoločnosti KPMG. SK ponúkne na medzinárodných trhoch zauditovaný „vzorový“ balík pohľadávok v objeme 7 mld. Sk voči 50 dlžníkom. Ako vysvetlil P. Szemző, výber pohľadávok by mal reprezentovať portfólio agentúry, aby poskytol benchmark pre ďalšie predaje. Projekt podporuje aj americká organizácia USAID.

Samostatný balík z budú tvoriť pohľadávky postúpené z Investičnej a rozvojovej banky v objeme 3 – 4 mld. Sk. V ďalšom balíku budú menšie pohľadávky s jednotlivou nominálnou hodnotou do 10 mil. Sk. Podľa slov P. Szemzőa sa tieto pohľadávky podľa objemu podieľajú na celkovom portfóliu len zhruba 7 percentami, avšak počtom tvoria takmer 60 %. Celkový objem tohto balíka bude 6 – 8 mld. Sk.

Celkový objem všetkých štyroch balíkov presiahne úroveň 20 mld. Sk, čo predstavuje takmer pätinu celkového objemu portfólia konsolidačnej agentúry, ktorý dosahuje 96,7 mld. Sk. Podľa P. Szemzőa do prvého balíka zaradili pohľadávky, u ktorých už zaregistrovali záujem o odkúpenie. S ponukou však museli počkať, kým dozorná rada neodsúhlasila podnikové postupy, aby boli predaje transparentné. Vzhľadom na silnejúcu kritiku na nečinnosť SK sa agentúra rozhodla ponúknuť prvý balík ihneď po odsúhlasení predajných postupov. Plán vlády ráta s postupným odpredajom pohľadávok v časovom horizonte 4 rokov.

Najväčším dlžníkom v ponúkanom balíku pohľadávok spomedzi slovenských spoločností sú Oravské ferozliatinárske závody s dlhom v objeme takmer 1 mld. Sk. Pohľadávku vo výške 526,4 mil. Sk má agentúra voči PT Žilina v konkurze. SK ponúka jednotlivé pohľadávky samostatne, každú ako celok.

Slovenská konsolidačná je 100-percentnou dcérou Ministerstva financií SR. Vznikla 10. novembra 1999 na základe uznesenia vlády v rámci ozdravovania bankového sektora ako špecializovaná finančná agentúra zameraná na správu portfólia rizikových úverov. Hlavnou úlohou spoločnosti je urýchliť vyrovnanie prevzatých pohľadávok a dosahovať čo najvyššie percento ich vymožiteľnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS