ČLÁNOK
Slovenská konsolidačná bude predávať najmenej 30 mld. Sk
20. júla 2001

V septembri tohto roku Slovenská konsolidačná vypíše verejnú súťaž na predaj pohľadávok. Pôjde o najmenej 30 mld. Sk. Veľkosť predávaného balíka ovplyvňuje potreba rýchleho predaja pohľadávok a zvýšenia nominálnej hodnoty predávaného balíka. Informoval o tom Milan Šikula, generálny riaditeľ štátnej agentúry Slovenská konsolidačná, ktorá sa zaoberá správou a predajom pohľadávok z klasifikovaných úverov, ktoré boli presunuté do konsolidačnej banky.

Z neoficiálnych informácií z rokovaní zo Svetovou bankou vyplýva, že Slovenská konsolidačná v pomerne krátkom čase predá 90 % pohľadávok. Bude to do konca polroka budúceho roka, alebo do konca budúceho roka.

„Ukázalo sa, že zahraniční poradcovia neodhadli niektoré veci. Bol to objem balíka predávaných pohľadávok. Podľa názorov, ktoré sme zistili na investorskej konferencii v januári minulého roku sme predpokladaný objem zdvojnásobili. Aj ten bola však veľmi malý,“ poznamenal Šikula. Zahraniční investori tvrdia, že najvhodnejšie je predávať pohľadávky v nominálnej hodnote od 30 do 40 mld. USD. Má to veľmi prozaické dôvody. Ak na Slovensko príde zahraničný investor a kúpi pohľadávky, potrebuje si na Slovensku vytvoriť infraštruktúru aby ich mohol realizovať. Na vytvorenie infraštruktúry potrebuje konštantné náklady. Pri malom balíku pohľadávok je efektívnosť využitia finančných prostriedkov do ich kúpy nižšia.

Okrem to Šikula si myslí, že predaj pohľadávok sa nedá robiť tak, aby sa v slovenskom prostredí dali uplatniť princípy anglo-saského práva. Kvôli informačným šumom niektorí zahraniční investori nesplnili základné povinnosti, ktoré sú potrebné pre registráciu záujmu o kúpu pohľadávok.

Výnosnosť pilotného projektu predaja pohľadávok, ktoré boli presunuté z komerčných do Slovenskej konsolidačnej ovplyvnilo niekoľko faktorov. „Bola to veľkosť balíka pohľadávok, ich bonita a rating krajiny ako pri akýchkoľvek úveroch. V tom istom čase prebiehali predaje pohľadávok v Poľsku a Maďarsku. Malo to tiež vplyv na ich cenu,“ poznamenal Šikula.

Na jednom balíku chce Slovenská konsolidačná otestovať výnosnosť predaja pohľadávok. Bude ponúkať pohľadávky v nominálnej hodnote 10 až 15 mld. Sk každú osve a súčasne ako jeden balík. Podľa Šikulu sa tým uplatňuje princíp krížovej konkurencie a objektivizuje sa cena.

Nesplácané úvery v komerčných bankách nie sú spojené len s objektívnymi faktormi ako zlá hospodárska situácia v podnikov, ale aj subjektívne faktory.

„Z charakteru úverov a pohľadávok je evidentné, že tam museli byť hrubé prešľapy v odbornej činnosti, zanedbania a určite tam boli aj cielene nekalé transakcie. Teraz keď preberáme pohľadávky na úrovni dokumentácie, plasticky sa nám vyjavuje obraz úbohosti toho ako boli tie úvery poskytované. Bez úverových zmlúv, bez záložných práv. Mohli by sme rozprávať celé ságy. Tam kde sú evidentné prešľapy, tam konáme,“ hovorí Šikula.

Len v samotnej Investičnej a rozvojovej banke, a.s. Bratislava skúmajú právnici 450 prípadov zrelých na vyšetrovanie. Ministerstvo financií SR si objednalo forénzny audit 51 pohľadávok, v ktorom ide

o zhodnotenie trestnej a právnej zodpovednosti. Možné trestné činy sa týkajú aj dlžníkov a manažmentu bánk. V prípade Slovenskej sporiteľne bolo podaných 56 trestných oznámení na dlžníkov.

„Kontakty s dlžníkmi potvrdzujú spôsob akým prišli k úveru. Niektorí prídu a z klobúka vyťahujú 20 % a chcú aby sme im predali pohľadávku. Neuvedomili si situáciu, že priamo mu to môžeme predať len za nominálnu hodnotu. Predpokladajú, že sa budeme k nim správať tak ako sa k nim správali banky keď dostali úvery,“ poznamenal Šikula. Odrazom tohto stavu je aj to, že niektoré banky s pohľadávkami nič nerobili päť rokov.

Manažment Slovenskej konsolidačnej tvrdí, že takmer všetky obvinenia smerujú k manažmentu bánk.

Slovenská konsolidačná prevezme od októbra štátny peňažný ústav Konsolidačná banka. Podľa Šikulu to bude veľmi náročný proces. Portfólio pohľadávok by sa malo zvýšiť o 30 mld. Sk. Manažment Slovenskej konsolidačnej uvažuje o vytvorení spoločného podniku s renomovanou finančnou inštitúciou. Šikula tvrdí, že podľa niektorých poznatkov býva táto forma predaja pohľadávok efektívnejšia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS