ČLÁNOK
Slovenská ekonomika sa dostane na úroveň roku 2008 až o rok
25. januára 2010

Slovenská ekonomika by v tomto roku mala pokračovať v nastúpenom trende stabilizácie a v druhom polroku by už mala pocítiť aj prvé výraznejšie známky oživenia. Konštatuje to Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), podľa ktorej však bude oživenie ekonomiky postupné a pomalé, pričom výstup slovenskej ekonomiky ešte niekoľko rokov zotrvá pod hranicou svojho potenciálu. „Aj pri dosiahnutí predpokladaného tempa rastu reálneho hrubého domáceho produktu na rok 2010 vo výške 2 až 3 % a mierne vyššom raste v roku 2011, bude úroveň výstupu ekonomiky z konca roka 2008 dosiahnutá až v druhej polovici roka 2011,“ konštatuje SOPK v zverejnenom materiáli, ktorý sa venuje základným makroekonomickým rámcom vývoja ekonomiky v tomto roku.

Vzhľadom na očakávaný mierny rast ekonomiky a stagnujúcu zamestnanosť SOPK predpokladá, že sa pod ekonomický rast v tomto a v budúcom roku podpíše skôr rast produktivity práce ako rast zamestnanosti. Z vývoja v poslednom desaťročí pritom podľa komory vyplýva, že na rast zamestnanosti o 1 % je potrebný rast reálneho hrubého domáceho produktu približne o 3,5 %. Pri predpokladanom ekonomickom raste o 2 až 3 % preto SOPK v tomto roku neočakáva výraznejšie zlepšenie v oblasti rastu zamestnanosti, resp. zníženia miery nezamestnanosti. Tá by mala svoj vrchol dosiahnuť v priebehu prvého polroka okolo úrovne 13 %. S nástupom sezónnych prác a pokračujúcou stabilizáciou externého prostredia by sa však počet pracovných príležitosti mal postupne zvyšovať. „Predpokladáme, že v druhej polovici roku 2010 a v roku 2011 už budú relevantné známky oživenia zreteľné aj na domácom trhu práce,“ uvádza SOPK.

Pre vývoj na trhu práce bude rozhodujúci vývoj externého ekonomického prostredia. Z pohľadu možností budúcej konkurencieschopnosti slovenskej pracovnej sily a ekonomiky ako celku pretrvávajú podľa SOPK viaceré vážne riziká. Čoraz výraznejšie sa totiž budú prejavovať súvisiace problémy nedostatku pracovnej sily v niektorých odvetviach, resp. nevhodná kvalifikačná štruktúra absolventov slovenských škôl.

Mierny tohtoročný ekonomický rast slovenskej ekonomiky by mal zabezpečiť predovšetkým domáci dopyt. Podľa SOPK by mierne mali vzrásť všetky jeho zložky, a to spotreba domácností, spotreba verejnej správy, investície ako aj tvorba zásob. Komora predpokladá aj mierny rast exportu. Rast zahraničného dopytu by však mal byť približne rovnaký ako dovoz tovarov a služieb, a preto príspevok čistého exportu k ekonomickému rastu by mal byť neutrálny.

Slovenská ekonomiky by v tomto roku mala podľa aktuálnej prognózy Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) vzrásť o 2,8 %. Napriek tomu, že banka zrevidovala svoj pôvodný odhad rastu z 3,5 % z vlaňajšieho októbra, Slovensko by v tomu roku patriť medzi krajiny s najvyšším hospodárskym rastom v regióne. Poľsku EBRD v tomto roku predpovedá hospodársky rast na úrovni 2,3 % a Maďarsku naopak pokles hospodárstva o 0,6 %. Pre Českú republiku banka prognózy nerobí. O niečo optimistickejšie sa na vývoj slovenskej ekonomiky v tomto roku pozerá Národná banka Slovenska. Tá vo svojej aktuálnej predikcii predpokladá tohtoročný rast výkonu ekonomiky o 3,1 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS