ČLÁNOK
Slovenská demokratická koalícia (SDK) podala na Krajskom súde v Bratislave žalobu, ktorou chce napadnúť právoplatnosť uznesenia valného zhromaždenia Slovenskej poisťovne z 24. júla 1998
4. augusta 1998

Slovenská demokratická koalícia (SDK) podala na Krajskom súde v Bratislave žalobu, ktorou chce napadnúť právoplatnosť uznesenia valného zhromaždenia Slovenskej poisťovne z 24. júla 1998 o zvyšovaní jej základného imania. Podľa experta SDK pre privatizáciu Ivana Mikloša je dôvodom žaloby porušenie ustanovenia zákona o strategických podnikoch, podľa ktorého sa musia akcionárske práva štátu pri strategických podnikoch previesť z Fondu národného majetku (FNM) na zriaďovateľa. Tým je v tomto prípade Ministerstvo financií (MF) SR. Podľa Mikloša svedčí o porušení tohto zákona fakt, že za FNM nehlasoval na MVZ Slovenskej poisťovne zástupca MF SR, ale predsedníčka dozornej rady Slovenskej poisťovne Marta Bernáthová, ktorá v rade zastupuje FNM. Súčasne s týmto krokom upovedomí SDK o žalobe aj registrový súd a požiada ho o prerušenie registrácie v súvislosti s navýšením základného imania SP. SDK sa podľa slov I. Mikloša snaží svojimi krokmi zabrániť ovládnutiu Slovenskej poisťovne skupinou spoločností okolo VSŽ Holding, a.s., Košice. V prípade, že v dôsledku navýšenia imania poisťovne dôjde k strate majoritného podielu štátu, podá SDK aj druhú žalobu. SDK zároveň vyzýva ministra financií Miroslava Maxona, aby okamžite využil všetky zákonné spôsoby k zabráneniu nezákonného ovládnutia SP skupinou spoločností okolo VSŽ Holding, a.s. Ak sa ovládnutie SP uskutoční, bude to podľa SDK znamenať porušenie Zákona o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov, za čo ponesie zodpovednosť vláda SR a minister financií osobne. Akcionári SP schválili na mimoriadnom valnom zhromaždení 24. júla zvýšenie základného imania o 375 mil. Sk na 1,875 mld. Sk. Záujem o navýšenie základného imania zatiaľ potvrdil iba VSŽ Holding. Majoritným akcionárom SP je FNM, ten však má problémy s likviditou. Ak by sa nezúčastnil upisovania nových akcií, ktoré začalo dnes, jeho podiel by klesol na 40,4 %. Významnejšími akcionármi sú aj VSŽ Holding, a.s., Košice, kontrolujúce 20 % akcií, Vinlan, a.s., Bratislava s 8,5 % akcií a košická spoločnosť Telemar s 8,5 % akcií. Ak by sa tieto spoločnosti zúčastnili navyšovania základného imania SP, mohli by spoločne získať vyšší podiel, ako má FNM.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS