ČLÁNOK
Slovenská burza cenných papierov už funguje
15. januára 2002

Obchodovanie s cennými papiermi na novom trhu, Slovenskej burze cenných papierov, a. s. Bratislava sa stalo realitou 14. januára 2001. SBCP vznikla na základe RM-Systému Slovakia, a.s. Bratislava. Ten do konca minulého roku organizoval mimoburzový trh s cennými papiermi.

Na SBCP sa bude dať obchodovať zatiaľ len s akciami. Ide o 496 emisií 467 emitentov cenných papierov.

Prokurista a riaditeľka SBCP Darina Huttová uviedla, že o získaní licencie burzy rozhodol Úrad pre finančný trh 21. decembra 2001.

„Zanikajú všetky zmluvy, ktoré boli uzatvorené podľa trhové poriadku RM-S. Ide predovšetkým o zmluvy, ktoré boli sa týkali klientov, ktorí obchodovali prostredníctvom staníc. Najdôležitejšou povinnosťou je to, že RM-S musí vyplatiť hotovosť z tzv. jumboúčtu, na ktorom sústreďovali zálohy na kúpu cenných papierov,“ poznamenala Huttová.

Tieto peniaze RM-S eviduje ako cudzie zdroje a je povinný ich vyplatiť.

Huttová nepredpokladá, že do konca tohto volebného obdobia by sa na novej burze začalo obchodovať so štátnymi dlhopismi. Ministerstvo financií SR nepovolí ich prijatie na tento trh zrejme preto, lebo po tom ako sa liberalizovalo obchodovanie s dlhopisom Fondu národného majetku SR, vzťahy s RM-S sa nevyvíjali najlepšie.

Nová burza má nižšie členské poplatky. Burza cenných papierov v Bratislave má počiatočný členský poplatok 1 milión korún a Slovenská burza cenných papierov 750 tisíc Sk, ktoré v tomto roku znížila o 100 % teda na nulu. Ročný udržiavací členský poplatok Slovenskej burzy cenných papierov je 220 000 Sk a je znížený o 110 000 Sk. Počas najbližších dvoch týždňov SBCP neočakáva veľké objemy obchodovania, pretože bude inštalovať svojim členom nový obchodný systém.

Akcionári Slovenskej burzy cennýchpapierov, a.s. Bratislava
1. Danubia Invest, o. c. p., a.s. 56,24%
2. Pro Partners, o. c. p., a.s. 13,94%
3. Invest Brokres, o. c. p., a.s. 1,00%
4. RM-S Market, o. c. p., a. s. 1,24%
5. Prvá paroplavebná, o. c. p, a. s. 1,00%
6. Prvá penzijná, správcovská spoločnosť, a .s. 0,98%
7. J & T Asset Managment, správcovská spoločnosť, a. s. 1,65%
8. J & T Securities, o. c. p., a.s. 2,54%
9. Sevisbrokers, o. c.p, a.s. 1,00%
10. Slávia Capital, o. c. p., a.s. 1,00%
11. V Brokers, o. c. p., a..s. 1,00%
12. PVT, a.s. Bratislava 18,41%

Prameň: SBCP


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS