ČLÁNOK
Slovalco bolo úspešné vďaka kurzu, cenám a úsporám
5. januára 2000

Výrobca primárneho hliníka Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom, ktoré patrí do skupiny spoločností ZSNP, v roku 1999 vysoko prekročilo očakávania vo výrobe, tržbách a zisku. „Mesiac pred koncom roka zisk prevyšoval 600 mil. Sk, čo bolo viac ako dvojnásobok ročného plánu,“ vyhlásil pre SITA finančný riaditeľ Slovalca Pavel Krejčí. Ako však dodal, vianočný mesiac je kvôli odbytu vždy mierne podpriemerný. Dobré výsledky firma dosiahla vďaka vývoju kurzu koruny, vývoju svetových cien hliníka, hedgingu, ktorý pri predaji už roky aplikuje, a vnútorným úsporám.
V priebehu roka vzrástol dopyt po hliníku a jeho cenová hladina sa tak zvýšila z 1200 USD/t na 1500 až 1600 USD/t. Firme sa podarilo znížiť náklady, výdavky na údržbu a mierne znížila objem investícií.
V roku 2000 finančný riaditeľ očakáva pokračovanie pozitívneho vývoja. „Kapacity by mali byť – ako naznačujú kontrakty – opäť plne vyťažené,“ zdôraznil. Hedgingom sa garantovali isté ceny, čo uľahčilo ekonomické plány a možno opäť predpokladať vysoký zisk. Objem vývozu sa očakáva opäť nad 85 percent výroby.
„Rozšíreniu výroby už nestojí v ceste otázka investorov, ale dohoda so Slovenskými elektrárňami o cenách elektriny,“ skonštatoval Krejčí. Ceny za stály, vyrovnaný odber však musia byť z hľadiska výrobcu hliníka porovnateľné s jeho európskou konkurenciou. Energetické náklady by mali predstavovať zhruba tretinu celkových nákladov. Druhú tretinu nákladov výroby primárneho hliníka reprezentuje nákup kysličníka a zvyšok ostatné náklady vrátane mzdových. „Terajšia absolútna výhoda Slovalca – nízke mzdy, nebude večná“, poznamenal riaditeľ, a preto sa cena elektriny nemôže výraznejšie odlišovať podobných zahraničných prípadov.
Za deväť mesiacov minulého roku vykázalo Slovalco výrobu 102 tis. ton primárneho hliníka v hodnote 7,29 mld. Sk a dosiahlo hrubý zisk 511 mil. Sk. Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba hliníka, hliníkových zliatin a uhlíkatých materiálov. Spolu s Alufinalom, a.s., je najvýznamnejšou dcérskou spoločnosti skupiny ZSNP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS