ČLÁNOK
Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom plánuje rozšíriť výrobu približne o 30%.
4. februára 1998

Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom plánuje rozšíriť výrobu približne o 30%. Ako pre agentúru SITA povedal administratívny riaditeľ spoločnosti Milan Veselý, projekt sa netýka len samotného rozšírenia elektrolýznej série o 54 pecí, ale dôjde aj k rozšíreniu spracovania hliníka v odlievárni (pribudne výroba liateho drôtu), čo samozrejme podmieni aj zvýšenie výroby anód. Konečné rozhodnutie by malo padnúť do konca júna tohto roka. „Všetci majitelia sú veľmi priaznivo naklonení tejto myšlienke. Vedie ich k tomu najmä skutočnosť, že tendencie svetového trhu s hliníkom predpokladajú po roku 2000 jeho deficit. Keďže Slovalco nemá problémy s odbytom svojej výroby, môžeme hovoriť len o výhodách celého zámeru,“ uviedol M. Veselý. Projekt by mal byť ukončený práve v roku 2000. Podstatnou a zatiaľ nezodpovedanou otázkou ostáva financovanie celého projektu. Podľa M. Veselého sú vyhliadky na získanie výhodného úveru priaznivé. Spoločnosť je však schopná aj sama financovať veľkú časť nevyhnutných investícií. M. Veselý pripomenul, že od projektu nemožno očakávať výraznejší rast počtu zamestnancov v spoločnosti, ale treba ho chápať ako jednu z ciest k zvýšeniu produktivity práce. Konkurenčnou výhodou Slovalca v porovnaní s ostatnými producentmi hliníka je najmä lacnejšia pracovná sila. „Túto výhodu si chce Slovalco udržať,“ dodal M. Veselý. Spoločnosť očakáva za minulý rok zisk pred zdanením 9,604 mil. Sk. V predchádzajúcom roku to bolo 36,656 mil. Sk. Ako vysvetlil M. Veselý, príčiny poklesu vyplynuli z kurzových strát, keďže firma vedie účtovníctvo tak v slovenských korunách, ako aj v amerických dolároch. V dolároch bol zisk pred zdanením väčší ako v roku 1996. Ďalším dôvodom bola skutočnosť, že spoločnosť prerobila na zmene kurzu amerického dolára voči nemeckej marke. V roku 1997 preinvestovalo Slovalco viac ako 250 mil. Sk. Investície smerovali do zdokonaľovania technológie výroby, do oblasti počítačového riadenia výroby a do zariadenia na monitorovanie znečistenia životného prostredia. V tomto roku chce firma preinvestovať minimálne 10 mil. USD. Spoločnosť Slovalco vznikla v roku 1993. Jej základné imanie je 4,95 mld. Sk. Hlavnými akcionármi spoločnosti je Závod SNP, a.s., Žiar nad Hronom (80 %), Hydro Aluminium (10 %) a Európska banka pre obnovu a rozvoj (10%). Závod SNP zastrešuje viacero dcérskych spoločností, medzi ktoré okrem Slovalca patrí napríklad Sandrik, a.s., a Alufinal, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS